Friday, March 24, 2023
Pyetja: Daja im e ka shitur shtëpinë por ka ndërruar jetë, pastaj kanë mbetur 3 motra, (nëna dhe dy tezet) por, pasi nëna ime ka vdekur para dy jave, tash kanë mbetur 2 motrat, gjegjësisht dy tezet, por paratë e shtëpisë të dajes i kanë marr dy tezet. Sipas dispozitave...
Pyetja: Fëmiu a është gjak i nënës apo i babait? *** Përgjigjja: Fëmiu në fakt është gjak i babait por është nga gjaku i nënës. Mirëpo i atribohet babait, për atë thuhet: "I biri i filanit.."; "I biri i filan kabiles.."; "I biri i filan fisit..". Nuk përmendet fisi i nënës por fisi i...
Pyetja: Babai im ka vdekur para 5 vitesh, dhe unë jam kujdesur për njëri nga axhallarët e mi i cili nuk ka grua as fëmijë si dhe është i sëmurë. Tani kemi vendosur ne me axhallarët e tjerë të ndajmë tokat, me ç'rast axha im i sëmurë më ka thënë...
Pyetja: Nëse një person i verbër dëshiron të shkojë në haxh dhe në pamundësi që të shkojë vetë atje, a ka të drejtë të shkojë me përcjellës apo mund të dërgojë dikë tjetër në vendin e tij (bedel)? *** Përgjigjja: Njeriu që ka të meta fizike të rënda, si për shembull paraliza, apo...
Pyetja: Nëse njeriu bën një mëkat ndaj njeriut, a mjafton të kërkohet falje vetëm prej Allahut? *** Përgjigjja: Allahu i Lartësuar ua ka mundësuar robërve të Tij që kur gabojnë, të pendohen dhe të kërkojnë falje prej Tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe të gjithë pendohuni tek Allahu o besimtarë, nëse doni të shpëtoni.”...
Pyetja: A konsiderohet vizitë farefisnore vizita e baxhanakut? *** Përgjigjja: Vizita e baxhanakut nuk konsiderohet vizitë farefisnore, prandaj nuk hyn në kategorinë e vizitave të obliguara, mirëpo çdo vizitë që bëhet për hir të Allahut shpërblehet. Allahu e di më së miri. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: Gjatë jetës bashkëshortore kemi pasur probleme me kunetërit. Dhe tani pas vdekjes së burrit, a kam të drejtë t’i ndërpres lidhjet me ta? *** Përgjigjja: Dijetarët islam kanë disa mendime rreth përkufizimit se kush konsiderohen nga farefisi që obligohet mbajtja e lidhjeve farefisnore. Disa prej këtyre përkufizimeve janë: 1. Farefisi janë ata...
Pyetja: Jam një motër muslimane me mbulesë islame. A më lejohet të paraqitem pa mbulesë dhe të përshëndetem me dorë me xhaxhanë e burrit tim? *** Përgjigjja: Në parim femrës muslimane i lejohet të paraqitet pa shami, të vetmohet dhe të përshëndetet me dorë me çdo njeri që i ndalohet martesa me ndalesë...

TRENDI I PYETJEVE