Friday, March 17, 2023
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...
Pyetja: A llogaritet përgojim nëse flasim për dikë pa përmendur emra? Shembull të themi: "Njoh një person që ka bërë kështu e ashtu.." pa mos përmendur emra. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nëse askush prej të pranishmëve nuk e di se për kë...
Pyetja: Nëse nuk kemi para për të paguar vitrat, a lejohet t'i huazojmë parat për një kohë të caktuar në mënyrë që të paguajmë vitrat? *** Përgjigjja: Në këto raste nuk e ka obligim por lejohet që të marr borxh dhe të paguajë vitrat. Gjithashtu familjarët dhe shokët e këtij personi duhet të...
Pyetja: A lejohen ndejat dhe bisedat me koleget femra të punës? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Nuk lejohet të vetmuarit me një person të gjinisë së kundërt me të cilin nuk ke lidhje farefisnore të afërt, gjegjësisht nëse nuk e ke mahrem. E as nuk lejohet që të dalësh dhe të...
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: A duhet të kemi raporte të mira me komshinjët jomuslimanë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Muslimani duhet të mbaj raporte të mira me komshinjët e tij, qofshin ata muslimanë apo jomuslimanë, sepse Pejgamberi ﷺ është sjellur mirë me komshinjët...
Pyetja: Si bëhet shpagimi nëse ndodh dëmtimi i pronës së dikujt? *** Përgjigjja: Kur ngarkohesh me një amanet, atëherë prishja, dëmtimi i amanetit vetvetiu pa ndikim tënd, nuk ke përgjegjësi edhe nuk e kompenson, ndërsa nëse është me ndikimin tënd apo pakujdesinë tënde, obligohesh me kompensim. Kur kanë folur dijetarët për këtë çështje, megjithëse...
Pyetja: A mund t'i shikoj notat e shokëve të mi të klasës në kompjuter, vetëm për të gjetur notat e larta dhe të ulta dhe për të parë se në çfarë niveli janë shokët e mi të klasës në klasë, apo kjo konsiderohet si spiunazh? Kjo është përmes një faqe...

A ka zekat për vakëf?

Pyetja: Banorët e lagjes dhuruan pasuri për të ndërtuar një xhami, por ne nuk arritëm ta ndërtonim për arsye të ndryshme. Ka kaluar një vit i plotë hixhri: a është obligim dhënia e zekatit për këtë pasuri? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Pasuria që është ndarë për një interes publik, siç janë xhamitë...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në një dasëm ku ndodhin gjëra të ndaluara? *** Përgjigjja: Nëse dasma bëhet me gjëra të ndaluara (lexo: haram), atëherë nuk i lejohet personit që t’i përgjigjet ftesës. Vetëm nëse ka mundësi që ta largojë të keqen (që ndodh në dasëm), sepse në këtë rast e ka detyrë ta...

TRENDI I PYETJEVE