Pyetja:

Ç’duhet të bëjë ai person, i cili është në dyshim nëse e ka prishur abdesin apo jo?

***

Përgjigjja:

Nëse dikush është në mëdyshje, nëse e ka prishur abdesin apo jo, atëherë abdesi i tij konsiderohet i saktë, sepse njeriu, në esencë, është i pastër, ndaj dhe dyshimi nuk mund të bëhet shkak për prishjen e abdesit.

Pejgamberi ﷺ kur u pyet për dyshimin e prishjes së abdesit gjatë faljes, tha: “Mos u largo nga namazi, derisa të dëgjosh zhurmën apo të ndiesh erën.”

Ndaj abdesi i tij është i saktë dhe ai mund të falet, të bëjë tavaf rreth Qabes, të lexojë në Kuran etj.

Imam Bin Bazi, “Pyetje dhe Përgjigje”