Pyetja:

Çfarë kërkohet prej memorizuesit të Kuranit?

***

Përgjigjja:

Ibn Kajimi ka thënë: “Ajo që kërkohet nga leximi i Kuranit apo memorizimi i tij, është kuptimi i tij dhe puna me të. Nëse nuk është ky qëllimi i memorizimit të tij, atëherë ky nuk është prej njerëzve të dijes dhe fesë.”

Shejh Ibn Baz, “Mexhmu- El-fetaua” 23/55

Përktheu: S.Kuburi