Pyetja:

Nëse njeriun e zë gjumi në kohën e syfyrit, a është i saktë agjërimi i tij?

***

Përgjigjja:

Agjërimi i tij është i saktë, sepse syfyri nuk është prej kushteve të agjërimit, por ai është i pëlqyeshëm dhe kjo nga thënia e Profetit ﷺ:

“Hani syfyr, sepse vërtetë në syfyr ka bereqet.” [1]

Shejh Bin Bazi, “Mexhmu’u fetaua” 15/ 321.

Përktheu: S.Kuburi

———————————–

[1] Buhariu dhe Muslimi