Friday, July 1, 2022
Pyetja: A lejohet që të mbajmë në telefon ndonjë recetim Kurani dhe pastaj nëse hyjmë në banjo a kemi gjynah? *** Përgjigjja: Po, lejohet fetarisht nuk ka ndonjë të keqe. Kjo temë ka qenë temë debati nëpër akademi të ndryshme shkencore sepse është mesele e re dhe është arritur në përfundim se është...
Pyetja: Nëse fëmiu qan natën, cilën sure t'ia lexojmë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Prindërit zakonisht frikësohen apo mërziten kur qajnë fëmijët, por e qajtura e fëmijëve është diçka e zakonshme dhe nuk vend për t'u shqetësuar, përderisa është në suaza të normalitetit. Nëse...
Pyetja: A ndikon me dëgju rukje prej internetit, a të ndihmon kjo? *** Përgjigjja: Me lejen e Allahut të Lartësuar edhe kjo ndikon ngase dëgjohet. Shejh Bin Bazi ka thënë: "Dëgjimi i leximit të Kuranit ka shpërblimin e njëjtë sikurse leximi i tij." Domethënë për një shkronjë 10 sevape. Dhe nga përvoja është vërtetuar...
Pyetja: A i lejohet një joarabi të thotë "feja e babait tonë Ibrahimit"? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Transmetohet nga Abdu Rrahman ibn Abza (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ thoshte në mëngjes dhe në mbrëmje: “Asbahna ala fitrat il-Islam ue kelimet il-ihlas ue ala dini nebijina Muhammed ﷺ ue...
Pyetja: A lejohet përdorimi i Kuranit dhe ezanit si zile telefoni? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Më e preferueshme është që të mos përdoret si zile telefoni Kurani dhe ezani, sepse mund të ndodh të gjindemi në vende të ndyta si banjo, tualete etj.,...
Pyetja: A është e detyrueshme marrja e abdesit gjatë recitimit dhe prekjes së Kuranit të përkthyer, për shembull kur është edhe teksti arab po ashtu edhe përkthimi në anglisht (apo gjuhë tjetër) në një vend? *** Përgjigjja: Jo, abdesi nuk është i detyrueshëm për këtë pasi nuk konsiderohet si mus'haf (Kuran). Shejh Asim El...
Pyetja: Leximi i sureve në namaz pas El-Fatihas, a duhet t'i radhisim siq janë në Kuran? Shembull: kur në rekatin e parë kemi lexuar suretul Fil, a ban me lexu sure që janë radhitur para saj në Kuran? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin...
Pyetja: Gjatë leximit të Kuranit pashë përmendjen e Shpirtit të shenjtë dhe doja ta dija se kujt i referohet? *** Përgjigjja: Në Kuran është përmendur Shpirti i Shenjtë (arabisht: Ruhul Kudus) disa herë. Me Shpirtin e Shenjtë është për qëllim meleku më i madh i Allahut, Xhibrili (Paqja dhe Mëshira e Allahut qofshin...
Pyetja: A lejohet me lexu Kuranin me përkthim shqip pa abdes edhe pa mbulesë, po edhe në maicë të shkurt a lejohet? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi...
Pyetja: Si falet namazi i natës a me zë a pa zë? Dhe kur e falë me xhemat si duhet me e falë me zë apo pa zë? Dhe unë nuk po di sure të gjata por kam dëshirë që me u falë ma gjatë pasi që kam dëgjuar se...

TRENDI I PYETJEVE