Dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes janë ndër periudhat më të rëndësishme të nënshtrimit dhe bindjes ndaj Zotit të Madhëruar, të cilat Ai i ka preferuar mbi të gjitha ditët e tjera të vitit. Muslimani duhet t'i fillojë këto dhjetë ditë me një pendim të sinqertë tek Zoti i Madhëruar....
Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu të dhëntë sukses! A i lejohet njeriut t’i shtrijë këmbët pranë ose përballë Kuranit? Përgjigje: Nëse ai është larg tij, nuk ka të keqe në këtë. Nëse është afër, e prek Kuranin me këmbë, ose i shtrinë afër tij, kjo nuk është e përshtatshme. Imam Salih...
Pyetja: E kam bërë një hatme por po bëj nga pak gabime. A pranohet ajo hatme? Përgjigja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e...
Pyetja: Shumë prej njerëzve i kushtojnë kujdes të veçantë vendosjes së Mus’hafit në makinë, çfarë i këshilloni? Përgjigja: Po, nëse vendosja e Mus’hafit në makinë bëhet më qëllim të leximit të tij, çdoherë që gjen kohë të lirë e lexon atë ose e lexojnë ndonjëherë edhe udhëtarët që udhëtojnë me të, atëherë...

Si bëhet rukje?

Pyetja: Kam afër një familje muslimane që janë fillestarë në faljen e namazit. Falet djali dhe e ëma, ndërsa vajza kish pas qenë falur por e ka lënë pasi e ka parë dikush duke u falur. Unë mendova t’i këndoj suren El-Fatiha, 5 ajetet e para te sures El-Bekare, Ajetin...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...
Muslimani duhet që ta lexojë shumë Kuranin dhe sidomos gjatë Ramazanit. Është e njëjtë, e lexon të gjithin atë përmendësh apo duke e lexuar nga Mus’hafi, apo mëson (përmendësh) diçka prej tij. Ai lexon prej Kuranit aq sa ka mundësi. Ai nuk duhet ta privojë veten e tij (duke mos...
Pyetje: Babi dhe nëna ime nuk dinë shkrimin dhe leximin, a lejohet t’ua lexoj atyre nga një hatme të Kuranit? A lejohet leximi i hatmes së Kur’anit për ata që dinë shkrimin dhe leximin, ngase dëshiroj t’ua bëjë hedije(dhuratë) sevapin e hatmes së Kur’anit? Dhe a lejohet t’i fus më shumë se...
Përgjigje: Kjo çështje është prej atyre çështjeve për të cilat kanë folur dijetarët. Ja çfarë kanë thënë disa prej tyre! Imam Maliku thoshte: “Nuk ka gjë nëse imami u prin njerëzve nga mus'hafi në Ramazan dhe në nafile” Ibn El-Kasimi (nxënësi i Malikut) thoshte: Ai e urrente këtë gjë në namazin farz. Shih librin...
بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Nuk di të lexoj Kuran me shkronjat arabe, a e kam shpërblimin e njëjtë nëse lexoj Kuranin në gjuhën shqipe? Përgjigje: Leximi dhe këndimi i Kuranit me shkronja arabe është adhurim më vete dhe i posaçëm. Për këtë Profeti (alejhissalatu uesselam) ka thënë: “Kush lexon një shkronjë...

TRENDI I PYETJEVE