Monday, December 6, 2021
Pyetja: A është më mirë të lexoj nga Kurani apo të përsëris nga ajo që kam memorizuar? *** Përgjigja: Nëse flasim për leximin e Kuranit jashtë namazit, atëherë më mirë është të lexohet nga fletët e Kuranit, sepse kjo forcon memorizimin dhe saktëson më shumë shqiptimin e shkronjave. Vetëm nëse leximi përmendësh e...
Pyetja: A lejohet të mbahet një Kuran i vogël i varur në makinë? *** Përgjigja: Jo, nuk lejohet, sepse është mungesë edukate me Kuranin famëlartë. Nuk ka zbritur kurani për t’u bërë aksesor zbukurimi dhe bizhuteri e makinave apo e lokaleve. Allahu i Madhëruar në Kuranin famëlart ka thënë: "Lexo çka të është shpallur...
Pyetja: Sa është numri i pejgamberëve që janë përmendur në Kuran? *** Përgjigja: Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe (dërguam) të Dërguar më parë që të rrëfyem për ta, dhe të Dërguar të tjerë për të cilët nuk të kemi rrëfyer“. (Nisa: 164)  Ibn Kethiri ka thënë: Pejgamberët të cilët janë të përmendur me...
Pyetja: A lejohet leximi i Kuranit për të vdekurit? Si dhe a lejohet të lexohet Kurani me kompensim me të holla? *** Përgjigja: Dijetarët islam kanë mendim unanim (ixhma) se të vdekurit përfitojnë nga punët e kësaj bote edhe pas vdekjes në dy çështje: 1. Nëse i vdekuri derisa ishte i gjallë ka bërë...
Pyetja: A ka shpërblim për leximin e përkthimit të Kuranit në shqip? *** Përgjigja: Kur’ani është fjala e Allahut xh.sh., prandaj leximi i fjalës së Allahut të Lartësuar është prej adhurimeve më të vlefshme dhe veprave më të lavdëruara. Muslimani sa më shumë e lexon Kur’anin aq më shumë fiton shpërblime prej Allahut...
  Këndimi i sures Jasin njëqind herë 122. I nderuar hoxhë! A është e vërtetë se nëse i këndon njëqind jasina është sikur të këndosh hatme, sa është e vërtetë kjo? Përgjigjja: Surja Jasin sipas radhitjes është kaptina e tridhjetë e gjashtë e mus’hafit dhe përbëhet prej 83 ajetesh. Vlera e leximit...
Pyetje: Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin? *** Përgjigje: Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut. Kurani është fjalë e Allahut dhe fjala e Tij është një prej cilësive tëTij. Dijetarët kanë thënë: "Është e lejuar të betohesh me Allahun dhe cilësitë e Tij. Kurani është fjalë e Allahut,...
Pyetja: Nëse personi teshtin gjatë namazit, a lejohet ta falenderojë Allahun (të thotë elhamdulilah)? *** Përgjigje: Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!): “Nëse është duke u falur pas imamit në namazin me zë, atëherë nuk lejohet. E nëse është në namazin pa zë (p.sh. namazi drekës dhe ikindisë) ose është duke u falur i...
Pyetja: Desha t’ju pyes a bën me lexu Kuran në gjuhën shqipe pa abdes? *** Përgjigja: Kurani është fjala e Allahut të Madhërishëm, e zbritur te i dërguari jonë, Muhamedi lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, me fjalët arabe, i bartur deri tek ne në mënyrë të besueshme nëpër gjenerata të...
Pyetje: Pse Kurani quhet Kuran dhe kush e bëri atë emërtim? *** Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut ndërsa lavdërimet dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, të dashurin tonë… Libri i Madhërishëm nga Allahu, Kurani u emërtua nga vetë Allahu dhe nuk ia la këtë nder askujt prej krijesave. Këtë e shohim nga...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon