Udhëtimi me Mus’haf (Kur’an) në vendet jo muslimane! Pyetja: Kjo pyetje është nga Seid Mahmud, në realitet pyetja e tij është e pa kuptueshme, ku thotë: “A lejohet bartja e Kur’anit fisnik tek ndonjë vend i largët, cili është gjykimi për këtë, Allahu ju dhëntë suskes?” Përgjigja: Mbase ka për qëllim me vendin...
Pyetja: A është e vërtetë se nëse i këndon njëqind jasina është sikur të këndosh hatme, sa është e vërtetë kjo? *** Përgjigjja: Surja Jasin sipas radhitjes është kaptina e tridhjetë e gjashtë e mus’hafit dhe përbëhet prej 83 ajetesh. Vlera e leximit të Kuranit është shumë e madhe, ngase për çdo shkronjë...
 Pyetje: A ka ndonjë problem nëse e lë telefonin ndezur me këndim kurani ndërsa flej, deri në sabah?  Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! Para se t’i përgjigjeshim pyetjes së shtruar, do të ishte e udhës të përmendnim mendimin e juristëve...
Pyetja: Çfarë kuptimi ka fjala e Allahut: "Të mirët janë për të mirat"? *** Përgjigjja: Ai që është i mirë dhe martohet me një grua që nuk është e mirë, ose ajo do të bëhet e mirë (do të përmirësohet), ose ai do të bëhet i pistë (si gruaja), ose do të ndahen....
Përgjigje: Besimtari e ka të ligjësuar me Sheriat që të përpiqet ta mësojë leximin e Kuranit dhe të mundohet ta lexojë saktë; ta mësojë leximin e Kuranit me atë që është më i ditur se ai në mënyrë që të përfitojë dhe t’i kuptojë gabimet që bën. Ky që e...
Pyetje: Jam jomyslimane. Cili është dallimi mes namazit dhe lutjeve që kryhen në religjionet tjera? Çfarë të keqe ka në mënyrën e lutjeve te religjionet tjera? Përgjigje: Dallimi kryesor është se ne në namaz i falemi Allahul xh.sh. Atë që e adhurojnë në religjionet tjera, që e quajnë Zot i Gjithëmundshëm, ne...
Pyetje: Deshta të ju pyes a bënë të shkoj që të bëj rukje tek ndonjë hoxhë, une vet di me lexu Kuran por jo me texhvid? Përgjigja: Me Emrin e Allahut, Mëshirplotit, Mëshiruesit! Për t'i lexuar vetes Kuran nuk është e domosdoshme që të dish të lexosh Kuran me texhvid. Mjafton t'i...
Pyetje: Nëse Kur'ani përputhet me shkencën bashkëkohore, çfarë ndodh nëse shkenca gabon? A ndryshon atëherë edhe komenti juaj i Kur'anit? Përgjigje: Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe me rëndësi. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur e dëshmojmë kompatibilitetin në mes Kur'anit dhe shkencës bashkëkohore. Për këtë shkak, qysh...
Shejh Ibn Uthejmini -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: "Vërtet për zemrën e ngurtë ka ilaç dhe ai është leximi i Kur'anit. Argument për këtë kemi fjalën e Allahut të Lartësuar. أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "Sikur këtë...
Këto kafshë janë përmendur në ajete dhe sure të ndryshme nëpër Kur’an, janë përmendur në diku 200 ajete dhe në disa sure. Gjashtë prej sureve (kaptinave) të Kur’anit janë emërtuar me emra të gjallesave apo kafshëve të ndryshme, ato janë: el-Bekare (lopa), en-Nemlu (milingonat), el-A’nkebut (merimanga), en-Nahl (bletat), el-Fil (elefanti)...

TRENDI I PYETJEVE