Pyetja:

A është e vërtetë kjo se kur e thojmë këtë dua jemi të mbrojtur:

“Bismilah! Allahumme inni eudhu bike minel hubthi uel habaith” d.m.th., O Allah mbrona prej shejtanit mashkull apo femër?

***

Përgjigjja:

Këtë lutje e bënte Pejgamberi ﷺ kur hynte në banjë, dhe hadithi transmetohet në dy libra e saktë, nga Buhariu dhe Muslimi, etj.