Pyetja:

Cilat janë shenjat përmes së cilave njihet Nata e Kadrit?

***

Përgjigjja:

Ja disa nga shenjat e Natës së Kadrit:
1: Ndër shenjat e Natës së Kadrit është se ajo është një natë e qetë.
2: Zemrat e Besimtarëve janë të admiruara dhe kanë paqe në të.
3: Besimtari bëhet më aktiv dhe më i gjallëruar në kryerjen e veprave të mira.
4: Dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.

Shejh Ibn Uthejmin

Përktheu: Suad Shabani