Pyetja:

Kam një Kuran me fletë të grisura, si të veproj me të? A më lejohet ta gropos në tokë?

***

Përgjigjja:

Lejohet ta groposësh në tokën e ndonjë xhamie prej xhamiave, gjithashtu të lejohet ta djegësh, duke marrë si argument veprimin e Othmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).

Komisioni i Përhershëm për Fetva

Përktheu: Muhamed Estrefi