Pyetja:

Si duhet të veprojë ai person që ka bërë gjynah?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk ka rob që, mbasi bën ndonjë gjynah, pastrohet mirë (duke marrë abdes ose gusul), ngrihet dhe fal dy rekate namaz, e pastaj i kërkon falje Allahut, e që Allahu të mos ia falë gjynahun.”

Ebu Davudi dhe Tirmidhiu (Sahih Ebu Davud)