Pyetja:

Kur i kthejmë borxhin huadhënësit çfarë i themi?

***

Përgjigjja:

Kur i kthejmë borxhin huadhënësit i themi:

بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ.

Bãrakall-llãhu leke fĩ ehlike we mãlike! Innemã xhezãus-selefi elḥamdu wel edãu!

(Allahu të begatoftë familjen dhe pasurinë! S’ka dyshim se shpërblimi për huanë është falënderimi dhe shlyerja e plotë!).[1]

—————–

[1] Nesaiu, Ibn Maxhe