Pyetja:

Kur kemi frikë nga zullumi i sundimtarit

***

Përgjigjja:

Kur kemi frikë nga zullumi i sundimtarit, sipas sunetit profetik është e udhës ta themi lutjen:

اللَّهُمَّ ربَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

All-llãhumme Rabbes-semãwãtis-seb’i we Rabbel ‘arshil ‘aḍhĩm, kun lĩ xhãran min, – fulãn ibni fulãn[1],– we aḥzãbihi min ḣalãiḳike, en jefruṭa ‘alejje eḥadun minhum ew jeṭġã. ‘Azze xhãruke, we xhel-le thenãuke, we lã ilãhe il-lã Ente.

(O Allah! Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Fronit madhështor! Më mbroj nga dëmi i filanit të birit të filanit (përmend emrin e tij) dhe grupeve të tij prej krijesave Tua, që të mos më sulmojë ndonjëri prej tyre dhe të mos më bëjë padrejtësi! Ngadhënjyes dhe i fortë qoftë ai që të kërkon mbrojtje Ty! E lartë është lavdia Jote! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Teje!).[2]

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

All-llãhu ekber, All-llãhu e’azzu min ḣalḳihi xhemĩ’an, All-llãhu e’azzu mimmã eḣãfu we aḥdheru, we e’ũdhu bil-lãhil-ledhĩ lã ilãhe il-lã huwel mumsikus-semawãtis-seb’i en jeḳa’ëne ‘alel erḍi il-lã bi idhnihi, min sherri ‘abdike fulãn, we xhunũdihi we etbã’ihi we eshjã’ihi minel xhinni wel insi. All-llãhumme kun lĩ xhãran min sherrihim, xhel-le thenãuke we ‘azze xhãruke we tebãrekesmuke we lã ilãhe ġajruke.

(Këtë e themi tri herë).

(Allahu është më i madhi. Allahu është më i fortë se të gjitha krijesat e Tij. Allahu është më i fuqishëm se krijesa që unë e kam frikë dhe i ruhem. Unë kërkoj mbrojtje tek Allahu, përveç të Cilit nuk ka hyjni të vërtetë, dhe i Cili e mban qiellin të mos bjerë në Tokë e të shkatërrojë ata që gjenden mbi të; kjo ndodh vetëm me lejen e Tij (kur të bëhet Kiameti). (Pra, të lutem më mbroj) nga sherri i robit Tënd, filanit (përmend emrin e tij), ushtarët e tij, pasuesit e tij prej xhindëve dhe njerëzve. O Allah, më mbroj nga dëmi i tyre. E lartë është Lavdia Jote! Ngadhënjyes dhe i fortë qoftë ai që të kërkon mbrojtje Ty! Emri Yt është i bekuar! Nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Teje!).[3]

 ——————————–

[1]Këtu përmend emrin e zullumqarit.

[2]Buhariu në «Edebul Mufred» (Sahih Edebul Mufred).

[3]Buhariu në «Edebul Mufred» (Sahih Edebul Mufred).