Pyetja:

Kur shprehim habi dhe kur diçka na gëzon

***

Përgjigjja:

Kur shprehim habi dhe kur diçka na gëzon themi:

سُبْحَانَ اللَّهِ.

Subḥãnall-llãh!

(I Dëlirë nga të metat është Allahu!). [1]

اللَّهُ أَكْبَرُ.

All-llãhu ekber.

(Allahu është më i Madhi!). [2]

————————–

[1] Buhariu (3284), (5864) dhe Muslimi (2388).

[2] Buhariu (89), (364), (5864), Tirmidhiu (2180) dhe Ahmedi (21950).