Pyetja:

Si të veprojmë kur na vjen një lajm i gëzueshëm?

***

Përgjigjja:

Pejgamberit ﷺ, kur i vinte diçka që e gëzonte, binte në sexhde për Allahun e Lartmadhërishëm, si falënderim për Të.[1]

———————

[1]Katër sunenet përveç Nesaiut (Sahih Ibn Maxhe dhe Irvaul Galil)