Pyetja:

Lutja kur jemi në gjendje sprove dhe mundimi

***

Përgjigjja:

Lutja kur jemi në gjendje sprove dhe mundimi janë:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

Lã ilãhe il-lall-llãhu, El ‘Aḍhĩmul Ḥalĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu, Rabbul ‘arshil ‘aḍhĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu Rabbus-semawãti, we Rabbul erḍi, we Rabbul ‘arshil kerĩm!

(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, të Madhërishmit, Duruesit! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Zotit të Fronit madhështor! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Zotit të shtatë qiejve, Zotit të tokës, Zotit të Fronit të Nderuar!).[1]

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

All-llãhumme! Raḥmeteke erxhũ! Felã tekilnĩ ilã nefsĩ ṭarfete ‘ajnin, we aṣliḥ lĩ she’nĩ kul-lehu, Lã ilãhe il-lã Ente!

(O Allah! Në mëshirën Tënde shpresoj! Mos më lër të mbështetem në veten time as sa një pulitje sysh dhe m’i rregullo mua të gjitha çështjet e mia! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Teje!).[2]

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ.

Lã il-lãhe il-lã Ente, Subḥãneke, Innĩ kuntu mineḍh-ḍhãlimĩn!

(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Teje! I dëlirë je Ti nga çdo e metë! Vërtet, unë jam gjynahqar!).[3]

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

Allãhu, Allãhu Rabbĩ! Lã ushriku bihi shej’en.

(Allahu, Allahu është Zoti im! Unë nuk shoqëroj asgjë e asnjë me Të!).[4]

————————

[1]Buhariu dhe Muslimi.

[2]Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).

[3]Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

[4]Ebu Davudi (Sahih Ibn Maxhe).