Pyetja:

Lutja që bën agjëruesi, nëse nuk e prish agjërimin, kur e ftojnë për të ngrënë

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri ftohet (për të ngrënë ushqim), le t’i përgjigjet ftesës. Nëse është agjërues, le të bëjë lutje për atë që ka shtruar ushqimin, e nëse nuk është agjërues, le të hajë ushqim”.[1]

————————-

[1] Muslimi