Pyetja:

Me çfarë është e pëlqyeshme të çelet iftari?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Allahut ﷺ.

Nga Enes ibën Malik transmetohet se ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Kush ka mundësi të gjej hurma (arabe), le ta çelë iftarin me to. Ai që nuk mundet, le ta çelë me ujë, se vërtet uji është pastrues.”

Sunen Tirmidhi, “Kapitulli i agjërimit”