Pyetja:

Unë kam një nënë të vjetër e cilët nuk mund të agjërojnë gjatë Ramazanit, ajo ka qenë e sëmurë për tre vjet rresht, çfarë të bëjë ajo tani?

***

Përgjigjja:

Ajo duhet të ushqejë një të varfër për çdo ditë që ajo nuk ka agjëruar në këto 3 vitet e kaluara. Ajo do t’u japë atyre gjysmë sa´a (rreth 1,5 kg) nga gruri, hurmet, orizi, misër ose gjëra të cilat konsiderohen ushqim për ju.

Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva, nr (10/171)