Pyetja:

Nëse namazi i jacisë vonohet dhe falet në namaz të sabahut (pyetje)?

***

Përgjigjja:

Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Abil Veseli, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: