Pyetja: A lejohet ngrënia e mishit të kalit? *** Përgjigjja: Për të ndëgjuar përgjigjen, klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=yqF--tusnpM  
Pyetja: A lejohet me dëgju Kuran kur bëj stërvitje në palestër? *** Përgjigjja: Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Muharem Ismaili, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=Pkp_hvxM0zQ  
Pyetja: A lejohen mallkimet “Zoti ta theftë çafën” apo “Zoti të vraftë” ? *** Përgjigjja: Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=GW68pE0MQtY
Pyetja: Jam një femër dhe a lejohet të shoqërohem me djem? *** Përgjigjja: Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:   https://www.youtube.com/watch?v=hx7yjZ7NaPs
Pyetja: Lutem për të vdekurit, a i dëgjon Allahu këto lutje? *** Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Muharem Ismaili. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=v81Js2K0ma0
Pyetja: Ç'është dashuria për hir të Allahut? *** Përgjigjja: Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=K3CNwKlGNEo
Pyetja: Zbulimi i mëkateve në Ditën e Gjykimit *** Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://youtu.be/C4pp1DIdapQ
Pyetja: Nuk e fal namazin por është musliman *** Përgjigjja: Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:   https://youtu.be/k2psNi9_TAw
Për disa të rinjë që kan dëshirë të dalin në saf të parë (pyetje)   Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bedri Lika thotë: Për disa të rinjë që kan dëshirë të dalin në saf të parë (pyetje)?, për ta dëgjuar...
Pyetja: A lejohet të lexohet libri "Komentimi i ëndrrave sipas shkencës hyjnore"? *** Përgjigjja: Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: https://youtu.be/hr06NUxVUdA

TRENDI I PYETJEVE