Pyetja:

Nëse teshtin në namaz gjatë rukus apo sexhdes, a lejohet të themi ‘Elhamdulilah’ apo duhet vetëm të vazhdojmë namazin?

***

Përgjigjja:

Lejohet të thuash ‘Elhamdulilah’ dhe nuk prishë punë ngase kjo është dhikër dhe pjesë e namazit.

Por nuk lejohet ai që gjendet pranë teje të përgjigjet ty me ‘Jerhamuk-Allah’, kjo nuk lejohet. Andaj ju thoni në veten tuaj dhe e vazhdoni namazin.

Hoxhë Enis Rama