Pyetja:

Kur bëhet nijeti për fillimin e haxhit ditën e Tervijes? Dhe nga cili vend?

***

Përgjigjja:

Nijeti për t’u futur në ritualin e haxhit bëhet ditën e Tervijes. Ajo është dita e tetë (8) i muajit Dhulhixhe. Ai/ajo e bën nijetin për fillimin e ritualit nga vendi në të cilin gjendet në kohën e duhasë. Shkon në Mina dhe fal në të drekën, ikindinë, akshamin, jacinë dhe sabahun.

Shejh Ibën Uthejmin, “Mexhmu fetaua ue Rasail” vëll. 23

Përktheu: Unejs Sheme