Monday, December 6, 2021
Pyetja: Disa bindje të gabuara të haxhinjve pas kthimit nga Haxhi *** Përgjigja: 1-Thirrja e atij që kryen haxhin me emërtimin haxhi është më mirë të mos përdoret, sepse kryerja e detyrave dhe obligimeve nuk realizohet për të dhënë emra dhe tituj por për të marrë shpërblimin nga Allahu i Lartësuar nëse ato vepra janë...
Pyetja: Nëse një person i verbër dëshiron të shkojë në haxh dhe në pamundësi që të shkojë vetë atje, a ka të drejtë të shkojë me përcjellës apo mund të dërgojë dikë tjetër në vendin e tij (bedel)? *** Përgjigjja: Njeriu që ka të meta fizike të rënda, si f.v. paraliza, apo vuan...
Pyetja: Çfarë rëndësie dhe vlere ka Mekeja për botën islame apo muslimanët në përgjithësi? *** Përgjigja: Allahu e bëri Meken vend dhuntie dhe sigurie për njerëzit, kafshët dhe insektet. Aty nuk lejohen luftërat asnjëherë (pos ndonjë rrethane të jashtëzakonshme). Paqja e qetësia është prej karakterstikave të saj. Aty tubohen haxhilerët dhe dijetarët për t'i...
Pyetje: Prej cilës kohë muslimanët për namaz dhe gjatë namazit kanë filluar të drejtohen kah Qabeja dhe pse? *** Përgjigje: Namazi për muslimanët është bërë obligim (farz) me rastin e ndodhisë së mrekullisë së Mi’raxhit të Pejgamberit ﷺ. Në fillim, kur Pejgamberit ﷺ i është shpallur obligueshmëria e pesë kohëve të namazit, muslimanët...
Pyetja: A duhet ta bëjmë haxhin posa të bëhen kushtet e të na jepet mundësia apo bën që të shtyhet deri në pleqëri? *** Përgjigja: Sipas shumicës së ulemave, haxhi duhet kryer posa të obligohet, respektivisht posa t’i plotësosh kushtet dhe shtyrja e tij për më vonë është mëkat. Por nëse arrin...
  Obligimet e femrës gjatë ihramit 113. I nderuar hoxhë! Cilat janë obligimet e femrës gjatë ihramit dhe si duhet të jetë veshja e saj gjatë umres apo haxhit? Përgjigjja: Çdo musliman dhe muslimane kur dëshiron të kryejë haxhin apo umren kushtëzohet që të hyjë në ihram, që do të thotë të...
Pyetja: A bën të shkohet në haxh mbi moshën shtatëdhjetëvjeçare? *** Përgjigja: Me kryerjen e haxhit një herë në jetë obligohet çdo musliman i moshës madhore, i shëndoshë mendërisht dhe fizikisht, që posedon pasuri të mjaftueshme për t’i mbuluar shpenzimet e udhëtimit si dhe nevojat materiale të familjes derisa të kthehet nga udhëtimi. Mosha...
  Kryerja e haxhit për dikë tjetër 109. I nderuar hoxhë! A lejohet shkuarja në haxhillëk për dikë tjetër, si p.sh. për të vdekurin apo për të gjallin e paaftë? Përgjigjja: Haxhi për dikë tjetër bëhet në dy raste: nëse personi është i vdekur dhe kur është i gjallë. Rasti i parë: Nëse...
  Haxhi bedel i gruas për burrin dhe anasjelltas 112. I nderuar hoxhë! A bën që haxhi bedel për gruan të kryhet nga burri dhe anasjelltas? Përgjigjja: Të gjithë dijetarët kanë rënë në ujdi se mashkulli bën ta bëjë haxhin për femrën nëse shkon bedel për të dhe gjithashtu femra bën të...
Pyetja: A janë dhjetë ditët e Dhul-Hixhes më të mira, apo dhjetë ditët e fundit të Ramazanit? *** Përgjigjja: Dhjetë ditët e Dhul-Hixhes janë më të mira sesa dhjetë ditët e fundit të Ramazanit. Nga ana tjetër, dhjetët netët e fundit të Ramazanit janë ma të mira se dhjetë netët e Dhul-Hixhes. Ibnul Kajimi...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon