Pyetja:

Sa kohë duhet të jetë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Koha që duhet të ketë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma është aq sa është e mjaftueshme që njerëzit të përgatiten për namazin e xhumasë dhe të vijnë në xhami. Kjo u urdhërua nga Uthman ibn Affan (Allahu qoftë i kënaqur me të) gjatë kalifatit të tij, kur numri i njerëzve në Medine u shtua. Ai e udhëzoi dikë që të thërriste nga një vend në Medine i quajtur ez-Zevra, në mënyrë që njerëzit të viheshin re dhe të ndalonin shit-blerjen dhe aktivitetet e tjera të kësaj bote dhe të përgatiteshin për të ardhur në namazin e xhumasë. Ezani i dytë është për t’i informuar njerëzit se koha e namazit ka filluar dhe jepet kur imami hyn në xhami dhe ulet në minber, siç bëhej në kohën e Pejgamberit ﷺ. Kështu ne e dimë se qëllimi i dy ezaneve është që ezani i parë është që t’i lajmërojë njerëzit që të shkojnë për të falur namazin e xhumasë, dhe ai jepet më herët në mënyrë që njerëzit të jenë në gjendje të përgatiten dhe të shkojnë në xhami. herët për namazin e xhumasë. Qëllimi i ezanit të dytë është t’i informojë njerëzit se koha e namazit ka filluar dhe jepet kur katibi të arrijë dhe të ulet në minbar, siç ishte bërë në kohën e Pejgamberit ﷺ.

Duhet të ketë pak kohë ndërmjet dy ezaneve në mënyrë që i pari të shërbejë për një qëllim. Sa i përket ndjekjes së ezanit të parë menjëherë me të dytin, me vetëm një kohë të shkurtër në mes, siç bëhet në disa vende, kjo e mposht qëllimin e ezanit të parë, dhe kjo nuk është ajo që Uthmani (Allahu qoftë i kënaqur me të!) synohet kur e ka urdhëruar, pasi nuk ka asnjë dobi.

Shejh Salih el-Feuzan, “El-Muntaka min” (2/101).

islamqa.com