Monday, December 6, 2021
Pyetja: A të shkoj në xhami kur jam me grip? *** Përgjigja: Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, duhet të ndalemi tek një çështje tjetër që ka lidhje me temën: a ka sëmundje ngjitëse (ose a ngjiten sëmundjet)? Sepse nga i Dërguari i Allahut transmetohet një hadith që thotë: "Nuk ka sëmundje ngjitëse...
Pyetja: Çfarë gjykimi ka ardhja e grave në xhami së bashku me fëmijët e tyre të vegjël? *** Përgjigja: U bëjmë me dije se nuk duhet të pengohen gratë për të ardhur në xhami me fëmijët e tyre në Ramazan, sepse Suneti na tregon për prezencën e grave në xhaminë e Profetit  salallahu alejhi...
Pyetja: A lejohet vendosja e ngrohësve elektrik para namazlinjëve? *** Përgjigja: Dijetarët (Allahu i mëshiroftë!) kanë mendime të ndryshme në lidhje me faljen e namazit në drejtim të zjarrit. Prej tyre ka që e kanë urrejtur një gjë të tillë dhe të tjerët nuk e kanë urrejtur këtë. Ata të cilët e kanë...
Pyetja: Si të veprojmë kur ta dëgjojmë ezanin? **** Përgjigja: Është e pëlqyer që, ai që e dëgjon ezanin të thotë njëjtë siç thotë myezini . Argument është hadithi që e përcjell Ebu Seid el Hudriu r.a., ku Pejgamberi ka thënë: "Ku ta dëgjoni ezanin thoni njëjtë siç thotë myezini! . Kjo...
Pyetja: A duhet ta ndërrojmë vendin (rreshtin) e faljes pas farzit për t' falur sunetet? *** Përgjigja: Po, sepse argumenti nxirret nga hadithi i Muavisë r.a., i cili përcjell: "Na ka urdhëruar i Dërguari i Allahut , që të mos ngjisim ndonjë namaz me ndonjë namaz tjetër, pa biseduar ose pa dalur. Allahu...
Pyetje: Përsa u përket orave të mëdha që vendosen nëpër xhami, të cilat gjatë leximit të Kuranit nxjerrin tinguj që ngjasojnë me tingujt e këmbanave, cili është gjykimi për këtë gjë? *** Përgjigje: Derisa këto ora vendosen për të treguar kohën dhe njohjen e saj, kjo nuk përbën asnjë problem dhe nuk ka...
Pyetja: A mund të jepet zekati për xhami? *** Përgjigja: Allahu xh.sh. në parim ka përmendur tetë kategori, të cilave u takon dhënia e zekatit. Allahu xh.sh. thotë: “Allahu caktoi obligim që lëmosha (zekati etj.) t’ju takojnë vetëm: të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s’kanë fare), punonjësve (që e tubojnë), atyre që u duhen...
Pyetja: Ai që e fal namazin e xhumasë me familjen e tij në shtëpi, në shtëpinë e tij dhe u mban hutben atyre, duke menduar se e ka kryer namazin e xhumasë në shtëpi. A konsiderohet i saktë namazi i tij (i xhumasë)? *** Përgjigje: Kush e fal të xhumanë me familjen e...
Pyetje: A janë dy rekatet në formë përshëndetëse për xhaminë sunet kur futesh në xhami apo vaxhib? Sepse kemi dëgjuar prej disa hoxhallarëve, që në medh’hebin hanefi ato dy rekate falen vetëm kur viziton ndonjë xhami për herë të parë dhe nuk falen në xhamitë e zakonshme, dhe nga disa...
Pyetje: Dihet se, në kohën e Muhamedit ﷺ, muslimanët ishin të urdhëruar që të ndalojnë hyrjen e çdo qafiri (jomuslimani) në xhami, ndërsa sot, në kohën tonë, kjo punë ndodh shpesh, ose më mirë të them, çdo ditë xhumaje, jomuslimanët vijnë të lypin sadaka, kurse imami i xhamisë mban fjalim...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon