Pyetja:

Si kuptohen hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët?

***

Përgjigjja:

Hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët kuptohen se disa nga kryerësit e mëkateve të mëdha do të dënohen për të shkuar në vend fjala e Allahut se do t’i ndëshkoj mëkatarët, por ata nuk do të dënohen me xhehenem përgjithmonë, por për një kohë të caktuar.

Shejh Asim el Hakim