Friday, May 20, 2022
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A më falet mëkati nëse e përsëris atë? *** Përgjigjja: Mëkatet janë rrezik i madh për muslimanin dhe pasojat e tyre janë të rënda për të në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse njeriu bën mëkate të vazhdueshme dhe Allahu ia mbulon ato, mund të vijë një ditë që Allahu...
Pyetja: Çka bëhet me një pasuri e cila është fituar nga harami apo kur është përzier me pasuri hallall? *** Përgjigjja: Kush bën tregti me mall haram, duke ia ditur vendimin atij, e pastaj pendohet, fitimin e kësaj tregtie të ndaluar ta japë në vend hallall edhe atë me qëllim të pastrimit e...
Pyetja: Kam pasur pasuri të marrë nga kamata, por unë e kam harxhuar të tërën, ashtu që nuk ka mbetur gjë prej saj. Tani unë jam penduar. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Nuk ke kurrëfar detyre përpos teubes drejtuar Allahut të Madhëruar, pendim të sinqertë. Duhet ta dishë se kamata është...
Pyetja: Tash e një kohë jam i sëmurë nga mësyshi edhe pse nuk e kam ditur që në fillim se çfarë kam por, tani e kam zbuluar dhe jam shumë më mirë. Mirëpo ende nuk jam shëruar plotësisht, andaj ju lutem ndonjë këshillë nga ju. *** Përgjigjja: Së pari duhet konfirmuar se je...

Si të pendohem nga zinaja?

Pyetja: Kam rënë në amoralitet. Po mundohem të pendohem dhe t'i kërkoj Allahut falje. Ndërsa po lexoja suren Nur, kuptova se nuk mund të martohem me një grua të dëlirë, çfarë duhet të bëj? *** Përgjigjja: Këshilla se si të pendoheni nga zinaja 1) Mos u dëshpëroni, sepse Allahu i Lartësuar dhe i...
Pyetja: Kam bërë punë të ndaluar e për to kam marrë të holla. A jam e detyruar pasi që jam penduar t'ua kthejë të hollat atyre që m'i kanë dhënë? *** Përgjigjja: Personi i cili bën punë të ndaluara ose bën shërbime të ndaluara dhe për to merr të holla, nëse pendohet, duhet...

Si të shpaguajmë betimin?

Pyetja: Jam betuar për diçka, por më pas kam kuptuar se të veproj ndryshe është më e udhës për mua. Si të veprojë tani? *** Përgjigja: Allahu i Lartësuar robërve të Tij ua ka bërë të ligjshëm shpagimin për betim, me të cilin dalin nga detyrimi që ia kanë bërë vetes me atë...
Pyetja: Nëse një burrë i martuar ka bërë zina me një femër tjetër, çfarë dënimi ka dhe si duhet të reagojë që ta shlyejë këtë mëkat kaq të rëndë? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët...
Pyetje: Kam luajtur shumë bixhoz, si të pendohem prej këtij gjynahu? *** Përgjigje: Falenderimi i përket vetëm Allahut, është detyrë për ty që të braktisësh menjëherë bixhozin, ata që luajnë bixhoz, ato vende ku luhet dhe prej mjeteve të bixhozit. Gjithashtu të pendohesh e të behesh pishman për atë kohë që të ka humbur,...

TRENDI I PYETJEVE