Pyetja: Shpresoj që të më shpëtoni nga dënimi dhe zemërimi i Allahut. Unë jam një musliman që kam edukatë islame dhe jam rritur me moral dhe sjellje të mira, dhe ende më shikojnë të tjerët kështu, por fatkeqësisht shpesh i dorëzohem epsheve dhe shkoj në faqet e pahijshme të internetit...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për atë që mbrojti nënën e tij sepse babai i tij po e lëndonte dhe e godiste, kështu që ai e goditi babanë e tij dhe i bërtiti? Nëse kjo ndodhi në një moment zemërimi, kur ai ishte shumë i mërzitur, çfarë duhet të bëjë,...
Pyetja: Disa nga sahabët bënë disa mëkate të mëdha, megjithëse besimi i tyre ishte më i fortë se i yni. A do të thotë kjo se ka më shumë gjasa që ne të bëjmë mëkate të mëdha, sepse besimi ynë është më i dobët se besimi i tyre? Apo është...
Pyetja: Më parë kam lexuar një hadith që tregon se dy engjëjt do t'i harrojnë mëkatet e atij që pendohet. Në hadith thotë: "Nëse besimtari pendohet sinqerisht, Allahu do ta dojë atë dhe do t'i fshehë (të këqijat e tij) në këtë botë dhe në ahiret." Unë (transmetuesi) thashë: "Si...
Pyetja: Kam blerë rroba të shtrenjta me paratë e vjedhura. Njerëzit prej të cilëve i kam vjedhur ato para nuk i njoh dhe as nuk kam më para. Jam penduar. Çfarë duhet të bëjë me ato rroba? A mundem t'i mbajë ato? Apo është më mirë që t'i hedhi tutje? *** Përgjigjja: Dhuroja...
Pyetja: Si kuptohen hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët? *** Përgjigjja: Hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët kuptohen se disa nga kryerësit e mëkateve të mëdha do të dënohen për të shkuar në vend fjala e Allahut se do t'i ndëshkoj mëkatarët, por ata nuk do të dënohen me xhehenem përgjithmonë, por për...
Pyetja: Cilës duhet dhënë përparësi: kryerjes së umres apo shpagimit për thyerjen e betimit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse dikush betohet se nuk do të kthehet në një mëkat të caktuar, atëherë ai i kthehet atij, pastaj betohet për të njëjtin mëkat në mënyrë të përsëritur para se të bëjë...
Pyetja: Çfarë u thotë Allahu melekëve kur dëshirojmë të bëjmë ndonjë mëkat? *** Përgjigjja: Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) përcjellë se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Allahu u thotë (melekëve): Kur robi Im deshiron të bëjë një vepër të keqe, mos ia shkruani atij derisa ta bëjë atë,...
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A më falet mëkati nëse e përsëris atë? *** Përgjigjja: Mëkatet janë rrezik i madh për muslimanin dhe pasojat e tyre janë të rënda për të në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse njeriu bën mëkate të vazhdueshme dhe Allahu ia mbulon ato, mund të vijë një ditë që Allahu...

TRENDI I PYETJEVE