Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Kam blerë rroba të shtrenjta me paratë e vjedhura. Njerëzit prej të cilëve i kam vjedhur ato para nuk i njoh dhe as nuk kam më para. Jam penduar. Çfarë duhet të bëjë me ato rroba? A mundem t'i mbajë ato? Apo është më mirë që t'i hedhi tutje? *** Përgjigjja: Dhuroja...
Pyetja: Si kuptohen hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët? *** Përgjigjja: Hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët kuptohen se disa nga kryerësit e mëkateve të mëdha do të dënohen për të shkuar në vend fjala e Allahut se do t'i ndëshkoj mëkatarët, por ata nuk do të dënohen me xhehenem përgjithmonë, por për...
Pyetja: Cilës duhet dhënë përparësi: kryerjes së umres apo shpagimit për thyerjen e betimit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse dikush betohet se nuk do të kthehet në një mëkat të caktuar, atëherë ai i kthehet atij, pastaj betohet për të njëjtin mëkat në mënyrë të përsëritur para se të bëjë...
Pyetja: Çfarë u thotë Allahu melekëve kur dëshirojmë të bëjmë ndonjë mëkat? *** Përgjigjja: Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) përcjellë se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Allahu u thotë (melekëve): Kur robi Im deshiron të bëjë një vepër të keqe, mos ia shkruani atij derisa ta bëjë atë,...
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A më falet mëkati nëse e përsëris atë? *** Përgjigjja: Mëkatet janë rrezik i madh për muslimanin dhe pasojat e tyre janë të rënda për të në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse njeriu bën mëkate të vazhdueshme dhe Allahu ia mbulon ato, mund të vijë një ditë që Allahu...
Pyetja: Çka bëhet me një pasuri e cila është fituar nga harami apo kur është përzier me pasuri hallall? *** Përgjigjja: Kush bën tregti me mall haram, duke ia ditur vendimin atij, e pastaj pendohet, fitimin e kësaj tregtie të ndaluar ta japë në vend hallall edhe atë me qëllim të pastrimit e...
Pyetja: Kam pasur pasuri të marrë nga kamata, por unë e kam harxhuar të tërën, ashtu që nuk ka mbetur gjë prej saj. Tani unë jam penduar. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Nuk ke kurrëfar detyre përpos teubes drejtuar Allahut të Madhëruar, pendim të sinqertë. Duhet ta dishë se kamata është...
Pyetja: Tash e një kohë jam i sëmurë nga mësyshi edhe pse nuk e kam ditur që në fillim se çfarë kam por, tani e kam zbuluar dhe jam shumë më mirë. Mirëpo ende nuk jam shëruar plotësisht, andaj ju lutem ndonjë këshillë nga ju. *** Përgjigjja: Së pari duhet konfirmuar se je...

Si të pendohem nga zinaja?

Pyetja: Kam rënë në amoralitet. Po mundohem të pendohem dhe t'i kërkoj Allahut falje. Ndërsa po lexoja suren Nur, kuptova se nuk mund të martohem me një grua të dëlirë, çfarë duhet të bëj? *** Përgjigjja: Këshilla se si të pendoheni nga zinaja 1) Mos u dëshpëroni, sepse Allahu i Lartësuar dhe i...

TRENDI I PYETJEVE