Pyetje: A kemi mëkat nëse i ndihmojmë të paguaj kredi një të afërmi që është zhytur në të? Përgjigje: I afërmi i cili është duke  paguar kredi së pari duhet të pendohet nga ky mëkat dhe nëse i keni mundësitë që sado pak t’ia lehtësoni atëherë ndihmojeni në mënyrë që...
Kushti i parë për t’u pranuar pendimi është sinqeriteti. Ngase pendimi është adhurim, e sinqeriteti është kusht i çdo adhurimi. Siç ka thënë Muhamedi (salallahualejhiveselem): “Vërtetë veprat shpërblehen sipas qëllimit”. (Buhariu dhe Muslimi). Andaj, patjetër për atë që pendohet, është që të synon kënaqësinë e Allahut, hyrjen në xhenetin e Tij,...
Pyetje: Kam bër jetë të shfrenuar, nuk jam i qetë, a ka falje për mua? Përgjigje: Dera e Allahut është e hapur dhe nuk ka mundësi askush ta mbyllë këtë derë duke thënë se pendimi nuk pranohet, sado që ke pasur jetë të shfrenuar dhe jetë me probleme në të...
Pyetja: Shpresoj që të më shpëtoni nga dënimi dhe zemërimi i Allahut. Unë jam një musliman që kam edukatë islame dhe jam rritur me moral dhe sjellje të mira, dhe ende më shikojnë të tjerët kështu, por fatkeqësisht shpesh i dorëzohem epsheve dhe shkoj në faqet e pahijshme të internetit...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për atë që mbrojti nënën e tij sepse babai i tij po e lëndonte dhe e godiste, kështu që ai e goditi babanë e tij dhe i bërtiti? Nëse kjo ndodhi në një moment zemërimi, kur ai ishte shumë i mërzitur, çfarë duhet të bëjë,...
Pyetja: Disa nga sahabët bënë disa mëkate të mëdha, megjithëse besimi i tyre ishte më i fortë se i yni. A do të thotë kjo se ka më shumë gjasa që ne të bëjmë mëkate të mëdha, sepse besimi ynë është më i dobët se besimi i tyre? Apo është...
Pyetja: Më parë kam lexuar një hadith që tregon se dy engjëjt do t'i harrojnë mëkatet e atij që pendohet. Në hadith thotë: "Nëse besimtari pendohet sinqerisht, Allahu do ta dojë atë dhe do t'i fshehë (të këqijat e tij) në këtë botë dhe në ahiret." Unë (transmetuesi) thashë: "Si...
Pyetja: Kam blerë rroba të shtrenjta me paratë e vjedhura. Njerëzit prej të cilëve i kam vjedhur ato para nuk i njoh dhe as nuk kam më para. Jam penduar. Çfarë duhet të bëjë me ato rroba? A mundem t'i mbajë ato? Apo është më mirë që t'i hedhi tutje? *** Përgjigjja: Dhuroja...
Pyetja: Si kuptohen hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët? *** Përgjigjja: Hadithet kërcënuese me xhehenem për mëkatarët kuptohen se disa nga kryerësit e mëkateve të mëdha do të dënohen për të shkuar në vend fjala e Allahut se do t'i ndëshkoj mëkatarët, por ata nuk do të dënohen me xhehenem përgjithmonë, por për...
Pyetja: Cilës duhet dhënë përparësi: kryerjes së umres apo shpagimit për thyerjen e betimit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse dikush betohet se nuk do të kthehet në një mëkat të caktuar, atëherë ai i kthehet atij, pastaj betohet për të njëjtin mëkat në mënyrë të përsëritur para se të bëjë...

TRENDI I PYETJEVE