Pyetja:

Çfarë të bëjmë kur shikojmë ëndërr të keqe?

***

Përgjigjja:

Kur sheh ëndërr të keqe:

1- Pështyn tri herë në anën e majtë.
2- Kërkon mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar.
3- Kërkon mbrojtje nga e keqja e asaj ëndërre.
4- Ndryshon krahun (anën) në të cilin flinte.
5- Mos kërko komentim për të (ëndërren).
6- Mos i’a trego askujt (ëndrrën).

xhamiambret