Të gënjesh në ëndrra është gjynah i madh. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se Profeti alejhi selam ka thënë:"Shpifja më e madhe është të pretendojë dikush një ëndërr që nuk e ka parë"E transmeton Buhariu Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se Profeti alejhi selam ka thënë: "Kush sajon një ëndërr...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...
Pyetje: Kam dëgjuar se ëndrrat që shikohen gjatë gjumit të ditës nuk komentohen, nuk kanë kuptim dhe nuk janë të vërteta por vetëm ëndrrat gjatë natës kanë kuptim dhe komentohen, sa e vërtetë është kjo? Përgjigje: Nuk ka asnjë argument që bën dallimin mes ëndrrave të natës nga ëndrrat e...
Thotë Profeti –salallahu alejhi ue selem-: “Nëse ndonjëri prej jush sheh ndonjë gjë që e urren le të kërkojë nga Allahu që ta ruajë  prej të keqes së saj dhe prej shejtanit, të pështyjë nga e majta e tij tre herë, dhe të mos i tregojë asnjëriu për këtë që...
Kam frikë nga vdekja, dënimi dhe më vijnë dyshime prej shejtanit!! Jam një vajzë 25 vjeçare, e mbuluar, kujdesem për namazet, lexoj Kuranin, mirëpo ka kohë që unë ankohem, saqë vetëm kur të zgjohem nga gjumi filloj të kujtoj xhehenemin, se në fund unë do të vdes, e rrugëtimi im...
Pyetja: Ëndrrat dhe interpretimi i ëndrrave *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Rëndësia e ëndrrave në Islam 1-Ëndrrat e vërteta janë pjesë e pejgamberllëkut, siç është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Ëndrrat e vërteta janë një nga dyzet e gjashtë pjesët e profetësisë”. 2- Ëndrrat shënuan fillimin e Zbulesës. 3- Vërtetësia e ëndrrës lidhet...
Pyetja: Si duhet të veprojmë nëse shohim ndonjë ëndërr, komentimi i së cilës lajmëron diçka jo të mirë? *** Përgjigjja: Në rast se keni ëndërruar diçka dhe pas komentimit të saj ju bëhet e qartë se ajo aludon për diçka të keqe, siç përmendët ju, si pikëllim apo fatkeqësi, atëherë shpeshtoni duke kërkuar...
Pyetja: Kam parë në ëndërr se isha duke lexuar suren Tekathur. Si e komentoni këtë? Ju lutem, më tregoni si komentohet surja Tekathur. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e...
Pyetja: Çka do të thotë të shohësh ëndërr duke u falur në sexhde? Më herët i kam falur 5 kohët e namazit, por kjo ka qenë periudhë e shkurtër. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi...
Pyetja: Shqetësimi im është prej ëndrrave. Çfarëdo lloj ëndrre që e shoh, mendtë më rrinë aty. Shpesh ndodh ta shoh gjyshin e vdekur, më del gjumi dhe më kap paniku, dridhje, nxehtësi, më vjen ndjenja e të vjellit, mendime të këqija në kokë. A thua pse kështu? A mos ndoshta...

TRENDI I PYETJEVE