Pyetja:

A na lejohet t’i thërrasim familjarët tanë nga gjumi pa pasur leje paraprake prej tyre, nëse ezani i namazit të ikindisë veçse ka thirrur?

***

Përgjigjja:

Ju duhet t’i zgjoni nga gjumi familjarët tuaj nëse koha e namazit është duke kaluar, kjo përderisa u kërkojnë të mos e bëni.

Shejh Asim El Hakim