Pyetja:

A duhet patjetër të kemi abdes dhe të drejtohemi nga kibla kur bëjmë dua dhe dhikër?

***

Përgjigjja:

Falenderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Jo, kjo është vetëm e rekomanduar.

Shejh Asim El Hakim