(FILES) In this file photo taken on November 23, 2020 This illustration picture shows a syringe and a bottle reading "Covid-19 Vaccine" next to the Pfizer company logo. - The US plans to distribute 6.4 million doses of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine after it is cleared for emergency use, officials said November 24, 2020. That could start happening shortly after December 10, when a committee of the Food and Drug Administration meets to decide on whether to green light the medicine. (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Pyetja:

A e prish agjërimin vaksina anti-covid? Me çka obligohet agjëruesi nëse e prish agjërimin obligativ për shkak të vaksinës?

***

Përgjigjja:

I tërë falënderimi i plotë i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, përshëndetjet dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin mëshirë për botërat, Muhamedin ﷺ.

Vaksina anti-covid19 ka tretmanin e injeksioneve intramuskulare, ndërkaq mendimi që ne e përzgjedhim për këtë çështje është se injeksioni nuk e prish agjerimin, qoftë se bëhet fjalë për injeksion intravenoz, apo intramuskular, apo intradermal, ngase injeksionet (po ashtu edhe vaksinat) nuk janë ushqim, as që janë pije, dhe nuk arrinë në lukth. Po ashtu, injeksionet dhe vaksinat nuk depërtojnë në trup përmes një rruge natyrore të konsumimit të ushqimit dhe pijeve, gjegjësisht nuk depërtojnë përmes gojës. Nisur nga kjo, vaksina nuk bie ndesh me kuptimin e agjërimit, as nga aspekti gjuhësor dhe as nga aspekti fetar islam i nocionit agjërim. Ky është qëndrimi që e kanë miratuar akademitë e të drejtës islame dhe disa institucione të fetvas gjithandej nëpër botë.
Mirëpo, nëse agjëruesi ka ndërlikime shëndetësore dhe ballafaqohet me probleme pas vaksinimit, duke qenë agjërueshëm në Ramazan, ashtu që me rekomandim të mjekut detyrohet ta prishë agjërimin, apo, agjërimin e prish për shkak të nevojës për ujë apo medikamente, agjëruesi e ka të lejuar ta prish agjërimin, dhe ato ditë që nuk i ka agjëruar do t’i kompenzojë me agjërim pas Ramazani. Kjo, ngase personi i këtillë e ka prishur agjërimin për shkak të sëmundjes. Allahu ka thënë: “Cili nga ju është i sëmurë apo udhëtar, ditët të cilat nuk i ka agjëruar do t’i agjëroj pas Ramazani” [El-Bekare: 184]. Kurse, kur bëhet fjalë për agjërim joobligativ, ta zëmë agjërimin e Ditës së Arafatit, lejohet prishja e agjërimit.*
E lusim Allahun ta largojë nga njerëzimi këtë pandemi sa më shpejt, dhe të na mundësojë të agjërojmë dhe të falim namaz, si dhe të bëjmë edhe punë tjera të mira në muajin e Ramazanit.
Komisioni për Fetva në Gjermani, kryetar Dr.Halid Hanefij.
Prej arabishtes: Bashkim Aliu