Pyetja:

A është agjërimi i saktë edhe pse kemi harruar të bëjmë nijetin në syfyr?

***

Përgjigjja:

Ngritja për syfyr, dmth., me qëllim që të hash syfyr për të agjëruar ditën në vijim, është e mjaftueshme për të treguar se e ke bërë nijetin e agjërimit të asaj dite dhe nuk është nevoja që kjo gjë të shprehet me gojë apo me fjalë të caktuara.

Alaudin Abazi