Pyetje: A më zë mallkimi i babait dhe i nënës dhe nëse po, çfarë të bëj? Përgjigje: Nëse mallkimi i bër drejt teje është i kot, nuk të zë as mallkimi i babait e as mallkimi i nënës, por nëse e ke vepruar që ta meritosh hidhërimin e tyre, të...
Pyetja: Si e dimë nëse dikush është dijetar dhe si e dallojmë se çfarë niveli është një dijetar d.m.th. Myfti apo jo, që ta vendosim atë në nivelin e tij dhe të mos jemi të padrejtë. Cili është qëndrimi i duhur ndaj shejh Ibn Bazit, Ibn Uthejminit dhe Albanit pa...
Pyetja: Ne jetojmë në një vend mysliman arab, por nuk e ndjejmë shijen e besimit. Ne kemi pak njerëz të mirë që na kujtojnë Allahun. Allahu ju shpërbleftë me të mira: ju lutemi na jepni disa këshilla nga të cilat mund të përfitojmë. *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. 1 – Të këshilloj që...
Pyetja: A është sunet, zgjatja e sexhdes së fundit në namaz, për shkak të lutjeve (duave) në sexhde? Ashtu siç e bëjnë shumë imamë. *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Zgjatja e sexhdes së fundit, me qëllim të lutjeve, nuk është sunet; përkundrazi është në kundërshtim me Sunetin. Berau (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!)...
Pyetja: Unë jam një grua muslimane 50 vjeçe. U njoha me një burrë të divorcuar dhe në pension, i cili është 54 vjeç. Ajo që më bëri ta pëlqej shumë është fakti se ai është i përkushtuar fetar, por është i varfër. Duke qenë se jam i përkushtuar edhe në...
Pyetja: A e ka parë ndonjëherë Xhibrili apo ndonjë nga engjëjt, Allahun e Lartësuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë në Kuran dhe në Sunet që të tregojë se Xhibrili (paqja qoftë mbi të) ose ndonjë engjëll tjetër e ka parë Allahun e Madhëruar përveç në bazë të provave. Në hadithin (raportin)...
Pyetja: Ju lutem, a mund të më informoni për të vërtetën rreth 999 apo më shumë grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) dhe arsyet për këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Numri më i madh i grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) që përmendet në hadithet sahih është njëqind, siç është...
Pyetja: Pse e sprovoi Allahu i Lartësuar Ejubin (paqja qoftë mbi të)? Kam dëgjuar se një nga njerëzit e pambrojtur ka kërkuar mbrojtje nga ai dhe ai nuk ia ka dhënë, prandaj Allahu i Lartësuar e ka dënuar për këtë. A është e vërtetë kjo histori? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kuptimi...
Pyetja: Po lexoja një libër të jurisprudencës dhe më ra në sy ideja e papastërtisë madhore të paprekshme. Tha se kjo përfshin shirkun, mosbesimin dhe mëkatet e mëdha... Pastaj përmendi papastërtinë e vogël dhe tha se përfshin prishjen e abdesit dhe mëkatet e vogla, etj. Sa i vërtetë është ky...
Pyetja: Si mund ta forcojmë devotshmërinë (takvan) ndaj Allahut në zemrat tona? Unë humbas kohë duke shikuar televizor dhe duke luajtur lojëra; çfarë mund të bëj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar që t'i frikësohemi Atij (takua) dhe na ka thënë se takvaja është çelësi i suksesit...

TRENDI I PYETJEVE