Pyetja:

A është dita e martë ditë e keqe?

***

Përgjigja:

Ajo që është përhapur te ne se dita e martë është ditë e keqe, nuk ka kurrfarë baze dhe është plotësisht besëtytni, andaj nuk lejohet t’iu besojmë këtyre gjërave.

Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi