Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën? *** Përgjigjja: Gjynah është se mund të ketë ndonjë njeri që kalon poshtë dhe e bën për dush të shkretin. Por nëse është në oborrin tënd dhe thua: “Bismilah” dhe e shkund nuk...
Pyetja: Dëshiroj të më sqaroni se çfarë ka nënkuptuar Ibn Kajimi me fjalën idhull në rreshtin e dytë të poezisë: “Pasha Allahun, ata nuk zemërohen kur kufijtë e shenjtë të caktuar nga Allahu janë shkelur, fshehurazi ose haptazi, por kur thuhet diçka për idhullin të cilin ata e thërrasin, duke...
Pyetja: A është risi në fe djegia e specave të kuq të djegëst për ta larguar syrin e keq? *** Përgjigjja: Kjo jo vetëm që është nga risitë në fe (bidat), por mund të jetë edhe prej shirkut. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A konsiderohen besëtytni kruarja e dorës, lëvizja e syrit etj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Të gjitha ato si: kruarja e dorës - ke për të shpenzuar para, dhimbja e veshit, lëvizja e syrit etj., janë gjëra për të cilat nuk ka bazë...
Pyetja: Çfarë rrezikojmë nga mbajtja e syrit blu në shtëpi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Syri i kaltër, i cili shpeshherë vendoset në makina, shtëpia, lokale e vende të tjera siç duket ka rrjedhur nga besëtytnitë e Turqisë. Ekziston një besim tejet i gabuar...
Pyetja: A lejohet të shkohet çdo vit për përvjetore te varrezat e dëshmorëve apo veprimtarëve dhe të mbahen fjalime e lavdata për ta, a e lejon feja isalme këtë? *** Përgjigjja: Tek përkujtimet apo përvjetoret për të vdekur pavarësisht se a kanë qenë heronjë apo jo, po flasim për përvjetor si i tillë...
Pyetja: Kam dëgjuar se numri 666 është numri i djallit. A është kjo një besëtytni? Nëse po, çka nëse dikush i shmanget shkrimit të tij vetëm për shkak se ai ose ajo nuk dëshiron të imitojë jobesimtarët. Po ashtu, a ka ndonjë lutje apo dua që mund të thuhet si...
Pyetja: Dua ta di në cilën dorë mbahet unaza e martesës? Disa thonë që është haram të në dorën e majtë dhe disa haram në dorën e djathtë, kjo pyetje vlen edhe për djemtë edhe për vajzat. *** Përgjigjja: Në Islam nuk ekziston diçka që quhet unaza e martesës, por ky zakon ka...
Pyetja: A lejohet ta përdorim fjalën 'sikur'? *** Përgjigja: Thënia: "Sikur të kisha bërë kështu e ashtu do ta kisha arritur atë që s'e arrita, ose nuk do të kishte ndodhur ajo që më ndodhi", nuk sjellë asnjëfarë dobie, pasi njeriu s'mund ta kapë më atë që ka kaluar dhe s'mund të tërhiqet...

Ku lejohet të betohemi?

Pyetja: A është gjynah të betohemi në fëmijë? *** Përgjigja: Nuk lejohet të betohemi në askënd tjetër pos në Allahun. Pejgamberi, ﷺ ka thënë: "Kush betohet në dikë tjetër pos Allahut veçse ka mohuar islamin ose i ka shoqëruar Allahut diç në adhurim." Dhe ka thënë: "Kush betohet, le të betohet vetëm në...

TRENDI I PYETJEVE