Pyetje: Bashkëshortja ime është prekur nga një sëmundje dhe që atëherë ka filluar të frikohet nga çdo gjë dhe assesi nuk mundet të rrijë vetëm. Ndërsa pyetësi tjetër thotë se ankon nga e njëjta gjendje dhe se, për këtë shkak, nuk shkon të falet me xhemat. Andaj, pyet se...
Pyetje:Një motër pyet për një metodë se ne mund të kontrollojmë sjelljen e fëmijëve tanë duke iu drejtuar mendjes së nënndërgjegjeshme (të pavetëdijshme) ndërsa ata flenë. Për shembull, unë i pëshpërit djalit tim në vesh ndërsa ai është në gjumë dhe ia përsëris: Ti je i qetë, je i...

SI LINDI SEKULARIZMI?

Perëndimi i krishterë, me amullinë fetare që kishte, ishte vend dhe tokë ideale për lindjen dhe zhvillimin e këtij sistemi. Franca, pas revolucionit të saj të njohur, ishte shteti i parë që sistemin qeverisës e ndërtoi pikërisht mbi bazat e kësaj ideologjie sekulare. Shfaqja e sekularizmit me ateizmin, largimin e...
A është bidat veshja e rrobave të zeza kur vdes ndonjë i afërm?! Kjo pyetje ne fakt ka lidhje me dispozitat e mbajtjes zi në Islam, te cilat po i përmbledh si vijon: – Nëse një gruaje i vdes burri i saj mbajtja e zise per të është e kufizuar dhe...
Pyetja: I dashur hoxhë! Kam një pyetje së cilës ju lutem mundësisht t’i përgjigjeni inshallah, Allahu jua shpërbleftë. Me një vëlla diskutonim rreth ajetit kuranor: “S’ka dyshim se Allahu nuk fal (mëkatin) t’i përshkruhet Atij shok (idhujtarinë), e përpos këtij (mëkati) i fal kujt do. Kush i përshkruan Allahut shok,...

Shirku dhe dënimi?!

Pyetje: Ç’mund të themi për ata muslimanë të cilët falen dhe agjërojnë, mirëpo në të njëjtën kohë mund të bëjnë lloje të ndryshme shirku, si p.sh. besimi se varret e njerëzve të mirë mund t’i sjellin dobi njeriut? A mund të themi se ata janë jobesimtarë dhe si të tillë do të...
Pyetja:  Kam një pyetje që më vjen shpesh në mendje dhe nuk mund të gjej asnjë përgjigje për të. Cili është kuptimi i hadithit që thotë: “O robërit e Mi, unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë”? Nëse Allahu i Lartësuar, ia ka ndaluar Vetes padrejtësinë, atëherë përse nuk ndan furnizimin...
Pyetja: A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën? *** Përgjigjja: Gjynah është se mund të ketë ndonjë njeri që kalon poshtë dhe e bën për dush të shkretin. Por nëse është në oborrin tënd dhe thua: “Bismilah” dhe e shkund nuk...
Pyetja: Dëshiroj të më sqaroni se çfarë ka nënkuptuar Ibn Kajimi me fjalën idhull në rreshtin e dytë të poezisë: “Pasha Allahun, ata nuk zemërohen kur kufijtë e shenjtë të caktuar nga Allahu janë shkelur, fshehurazi ose haptazi, por kur thuhet diçka për idhullin të cilin ata e thërrasin, duke...
Pyetja: A është risi në fe djegia e specave të kuq të djegëst për ta larguar syrin e keq? *** Përgjigjja: Kjo jo vetëm që është nga risitë në fe (bidat), por mund të jetë edhe prej shirkut. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE