Këta pasues të kësaj ideologjie devijante janë pasues të cilët kanë njohuri më të thellë rreth asaj se çka pasojnë ose janë prej atyre që nuk kanë njohuri rreth asaj ideologjie. Ky sekt u paraqit për së pari herë në Egjipt, Indi dhe Pakistan në Shekullin XIX në kohën e...
Disa njerëz me datën katërmbëdhjetë shkurt 14/2 të çdo viti festojnë ditën e dashurisë të ashtuquajtur si “Shën Valentini”, si dhe dhurojnë lule të kuqe apo vishen me veshje të kuqe si dhe urojnë njëri-tjetrin e disa dyqane bëjnë ëmbëlsira me ngjyrë të kuqe duke vizatuar në to zemra...
Pyetje: Si t’i mbrojmë fëmijët tanë nga syri i keq? Allahu ju ruajt! Përgjigje: Duke u lutur për për fëmijën: “Uidhuke bikelimatil-lahit-tammati min sherri ma khalek.” “Lus Allahun që të mbrojë ty me fjalët e Tija të përsosura nga e keqja që ka krijuar.” (3 herë). E thua këtë lutje para gjumit, ose gjatë ditës ose në çdo...
Merren me bidate dhe i braktisin farzet!Shejh AbduRrezak elBedër, Allahu e ruajttë, thotë:“Nga gjërat e çuditshme të disave nga umeti i Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është:Namazi është obligim ndaj tyre ditën dhe natën, pesë herë dhe ata nuk i kushtojnë vëmendje dhe as nuk e praktikojnë atë! Kurse,...
Shejh Salih el Feuzani (Allahu e ruajttë!): Betimi në tjetër kënd përveç Allahut të Lartësuar është shirk. Siç transmeton Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut ai ka mohuar ose ka bërë...
Si mund ta dimë që ndonjë vepër është imitim i mosbesimtarëve? PYETJA: I nderuari hoxhë! Si mund ta dimë që ndonjë vepër është imitim i jobesimtarëve? PËRGJIGJJA: Falënderimi i takon Allahut xh.sh., Mbikëqyrësit të Lartësuar, kurse paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të Dërguarin e Tij... Imitimi i jobesimtarëve mund të...
Falënderimi i takon vetëm Allahut dhe paqja e mëshira qofshin mbi Pejgamberin, sal-allahu alejhi ue selem, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri Ditën e Gjykimit Prej mëkateve të mëdha që e nxjerrin muslimanin prej rrethit të Islamit dhe e bëjnë banorë të përhershëm të Xhehenemit,...
Historia e bredhit Për ata që nuk e dinë nga muslimanët dhe jomuslimanët! Tradita e vendosjes së bredhit e ka zanafillën te zakonet e paganëve të cilët e vendosnin bredhin si simbol të frytshmërisë dhe fuqisë së jetës. Poashtu e kanë vendosur si bestytni për t'i larguar djajtë, kështu e kanë...
FESTIMI I “VITIT TË RI” Falënderimi i takon vetëm Allahut kurse  selamet dhe salavatet qofshin mbi të Dërguarin. Festimi i festave është fenomen mbarënjerëzor, fenomen prej së cilit nuk shpëton asnjë popull nga popujt dhe ky fenomen buron si rezultat i dëshirës për të ngjallur ndonjë kujtim të caktuar ose për...
Pyetje: A lejohet prezantimi në festat fetare të të krishterëve dhe jehudeve dhe urimi i tyre? Përgjigje: Falenderimi i takon vetëm Allahut. Nuk lejohet prezantimi në festat e tyre. Ka thënë Ibn El-Kajjim, Allahu e mëshirofte: Nuk lejohet për muslimanin të prezantoje në festat e pabesimtarëve, me pajtim të të gjithë njerëzve...

TRENDI I PYETJEVE