Friday, May 20, 2022
Pyetja: A lejohet të shkohet çdo vit për përvjetore te varrezat e dëshmorëve apo veprimtarëve dhe të mbahen fjalime e lavdata për ta, a e lejon feja isalme këtë? *** Përgjigjja: Tek përkujtimet apo përvjetoret për të vdekur pavarësisht se a kanë qenë heronjë apo jo, po flasim për përvjetor si i tillë...
Pyetja: Kam dëgjuar se numri 666 është numri i djallit. A është kjo një besëtytni? Nëse po, çka nëse dikush i shmanget shkrimit të tij vetëm për shkak se ai ose ajo nuk dëshiron të imitojë jobesimtarët. Po ashtu, a ka ndonjë lutje apo dua që mund të thuhet si...
Pyetja: Dua ta di në cilën dorë mbahet unaza e martesës? Disa thonë që është haram të në dorën e majtë dhe disa haram në dorën e djathtë, kjo pyetje vlen edhe për djemtë edhe për vajzat. *** Përgjigjja: Në Islam nuk ekziston diçka që quhet unaza e martesës, por ky zakon ka...
Pyetja: A lejohet ta përdorim fjalën 'sikur'? *** Përgjigja: Thënia: "Sikur të kisha bërë kështu e ashtu do ta kisha arritur atë që s'e arrita, ose nuk do të kishte ndodhur ajo që më ndodhi", nuk sjellë asnjëfarë dobie, pasi njeriu s'mund ta kapë më atë që ka kaluar dhe s'mund të tërhiqet...

Ku lejohet të betohemi?

Pyetja: A është gjynah të betohemi në fëmijë? *** Përgjigja: Nuk lejohet të betohemi në askënd tjetër pos në Allahun. Pejgamberi, ﷺ ka thënë: "Kush betohet në dikë tjetër pos Allahut veçse ka mohuar islamin ose i ka shoqëruar Allahut diç në adhurim." Dhe ka thënë: "Kush betohet, le të betohet vetëm në...
Pyetja: A është e vërtetë se ditën e martë dhe të premte nuk duhet të bësh dush? *** Përgjigja: Në ditën e Xhuma është synet që muslimani të lahet! Në ditën e Xhuma është traditë profetike që muslimani të lahet. Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Kush lahet e pastrohet në ditën e xhuma (premte), shkon...
Pyetja: A lejohet të thuhet: Zoti ka thënë: "Ti ruaju pak, Zoti të ruan shumë"? *** Përgjigja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "...dhe ndaloi të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërtetë." Araf: 33 Fatkeqësisht, një shprehje të tillë kohëve të fundit po e dëgjojmë mjaft shpesh, madje edhe...

A duhet ruajtur xhenazen?

Pyetja: Pse e ruajmë xhenazen? *** Përgjigjja: Nuk ka asnjë arsye për ruajtjen e të vdekurit. Për fat të keq, shpeshherë njerëzit bëjnë veprime të kota dhe të pakuptimta duke pretenduar se tradita fetare e lyp ashtu, ndërsa Islami është i pastër prej këtyre pretendimeve. Tek ne është e përhapur bindja se i vdekuri...
Pyetja: A është me vend fjala “Zoti të lashtë shnosh”, kur vdes dikush? *** Përgjigja: Ngushëllimi i të afërmve të të vdekurit me rastin e vdekjes së anëtarit të familjes ose ndonjë të afërmi ka për qëllim nxitjen e të gjallëve për durim duke ua kujtuar shpërblimin e madh që kanë dhe në...
Pyetja: A lejohet therja e kurbanit për të vdekurit? *** Përgjigja: Në parim therja e kurbanit është adhurim që bëhet për ata që janë të gjallë, ashtu siç ka vepruar Pejgamberi ﷺ dhe shokët e tij, të cilët kanë therur kurban për vete dhe për anëtarët e familjes së tyre. Bindja e disa njerëzve...

TRENDI I PYETJEVE