Pyetja:

A është e vërtetë që melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku gruaja e ka të zbuluar kokën e saj (dmth e ka hjek shaminë, hixhabin)?

***

Përgjigjja:

Kjo që thuani ju nuk është e vërtetë, nuk kemi dëgjuar apo lexuar asnjë argument për këtë që thuani ju. Andaj, një gjë e tillë nuk ka bazë (as në Kuran, as në Sunet as tek fjalët e selefit dhe ulemave).

Shejh Abdullah el Humejdi

Përktheu: Suad Shabani