Pyetja:

A është gabim nëse e therim kurbanin, para ditës së Kurban Bajramit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Nëse dikush do ta therte kurbanin e tij (hadij) para ditës së Bajramit dhe do të vinte të na pyeste për këtë, ne duhet ta pyesnim: A e bëre këtë duke ndjekur këshillën e një dijetari, apo ishte nga pakujdesia?

Nëse e ka bërë këtë duke ndjekur këshillën e një dijetari, atëherë nuk ka pse ta përsërisë atë, sepse ka disa dijetarë që mendojnë se lejohet therja e kurbanit (hadij) para Bajramit kur bën tamettu‘. Pra, nëse ky njeri është duke i ndjekur ata dijetarë, ose ka pyetur një nga dijetarët që e ndjekin atë mendim, dhe ai i ka thënë se kurbani i tij është i vlefshëm, atëherë ne nuk e udhëzojmë atë që ta përsërisë kurbanin.

Por nëse e ther kurbanin para ditës së Bajramit nga pakujdesia, e kjo nuk ka qenë në bazë të diturisë apo pasimit të dijetarit, atëherë ai duhet ta përsërisë kurbanin, sepse nuk lejohet therja e kurbanit përveç ditës së Bajramit ose ditëve në vijim.

Dëshmia për këtë është se nëse do të lejohej therja e kurbanit para ditës së Bajramit, Profeti ﷺ do ta therte kurbanin e tij më parë dhe do të dilte nga ihrami i tij, ashtu siç i udhëzoi shokët e tij të bëjnë. Në të vërtetë, ai ﷺ tha: “Unë e kam kurbanin me vete, kështu që nuk do të dal nga ihrami derisa ta ther atë”. Nëse do të lejohej therja e kurbanit para ditës së Bajramit, ai do ta therte dhe do të dilte nga ihrami.

Shejh Ibn Uthejmin, “Mexhmu Fetaua” (23/163)

Comments are closed.