Pyetja:

A i lejohet muslimanes të rri pa mbulesë para dajës së nënës?

***

Përgjigjja:

Daja dhe po ashtu xhaxhai i nënës ose i babait llogaritet mahrem, rrjedhimisht i lejohet mbesës të dalë para tyre pa shami.

Hoxhë Jusuf Kastrati