Monday, August 15, 2022
Pyetja: A i lejohet punonjës të vesh këmishë me logon e kompanisë mbi mbulesë (xhilbab)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nuk ka asgjë të keqe që një grua të veshë një këmishë kompanie mbi xhelbab, duke iu nënshtruar dy kushteve: Së pari, këmisha duhet...
Pyetja: Nëse ngjyra e buzëve të femrës është e errët; a i lejohet asaj t'i ngjyros ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nëse do të paraqitet me këtë stoli vetëm para grave, nuk ka asgjë të keqe në këtë, sepse parimi themelor për gratë...
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...
Pyetja: A i lejohet gruas muslimane (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur? *** Përgjigjja: Nuk i lejohet gruas (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur, ngase këmbët janë avret i femrës." Shejh Albani, "El Huda ve en Nur", 697 Përktheu: hoxhë Unejs Murati
Pyetja: A lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë? *** Përgjigjja: Po, lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë. Është prej risive (bidateve) të mbulohen flokët veçanarisht kur bëhet dhikër, lexohet Kuran, kur thirret ezani, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A është mbulesa obligim për çdo femër muslimane? *** Përgjigjja: Mbulesa/hixhabi është obligim për të gjitha gratë muslimane që e kanë arritur moshën e pubertetit. Ky obligim i përgjithshëm tregohet nga ajeti në të cilin Allahu thotë: “O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t'i vënë...
Pyetja: A na lejohet me të veshim ngjyra të çfarëdoshme me shami apo duhet të vishemi vetëm zi? Si është suneti? *** Përgjigjja: Lejohet që të veshni çdo ngjyrë e cila nuk është atraktive dhe nuk tërheq vëmendje. Gjithashtu që ngjyra të jetë e pranuar për rrethin. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A ka gjynah personi i cili e ndalon gruan apo vajzën nga bartja e shamisë? *** Përgjigjja: Kushdo që e pengon dikë nga kryerja e ibadeteve, qofshin ato urdhëresa apo ndalesa të Allahut, si rasti në fjalë, e mbart mbi supe njërin nga mëkatet më mëdha dhe ata persona bëjnë pjesë në...
Pyetja: A lejohet që një femër të dal herë pas here me shoqet e saja (pa mahrem) dhe të qëndroj mbrenda qytetit? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë problem të dilni herë pas here me shoqet apo familjaret përderisa ju keni veshur mbulesën islame (xhilbabin) siç duhet, nuk veproni diçka haram si dhe vendi...

TRENDI I PYETJEVE