Pyetje: A më lejohet  të vendos hixhabin për Zotin dhe njëkohësisht  t’i kënaq dhe njerëzit? Përgjigje: Është e vështirë të vendosësh hixhabin dhe t’i kënaqësh njerëzit, sepse njerëzit do të kënaqen vetëm kur atyre u kënaqet syri nga zhveshja. Ky lloj modeli, kjo lloj dëshire për t’u përshtat sepse ndihesh...
Pyetja: Një i ri dëshiron të martohet me shoqen e motrës së tij, dhe ai i kërkoi të motrës që t'i tregojë foton e saj sepse ai dëshiron të shohë flokët e saj, dhe ai po insiston për këtë. Ju lutemi vini re se ai është një djalë i ri...
Pyetja: Jam një grua që punoj në një biznes për veshje fëmijësh dhe aty nuk ka meshkuj që punojnë me ne e të përzihemi me ta, mirëpo unë nuk barti mbulesë islame. A më pranohen: Namazi, agjërimi, zekati dhe haxhi nëse unë punoj një punë të tillë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm...
Pyetja: A i lejohet punonjës të vesh këmishë me logon e kompanisë mbi mbulesë (xhilbab)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nuk ka asgjë të keqe që një grua të veshë një këmishë kompanie mbi xhilbab, duke iu nënshtruar dy kushteve: Së pari, këmisha duhet...
Pyetja: Nëse ngjyra e buzëve të femrës është e errët; a i lejohet asaj t'i ngjyros ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nëse do të paraqitet me këtë stoli vetëm para grave, nuk ka asgjë të keqe në këtë, sepse parimi themelor për gratë...
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...
Pyetja: A i lejohet gruas muslimane (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur? *** Përgjigjja: Nuk i lejohet gruas (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur, ngase këmbët janë avret i femrës. Shejh Albani, "El Huda ve en Nur", 697 Përktheu: hoxhë Unejs Murati
Pyetja: A lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë? *** Përgjigjja: Po, lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë. Është prej risive (bidateve) të mbulohen flokët veçanarisht kur bëhet dhikër, lexohet Kuran, kur thirret ezani, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A është mbulesa obligim për çdo femër muslimane? *** Përgjigjja: Mbulesa/hixhabi është obligim për të gjitha gratë muslimane që e kanë arritur moshën e pubertetit. Ky obligim i përgjithshëm tregohet nga ajeti në të cilin Allahu thotë: “O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t'i vënë...

TRENDI I PYETJEVE