Pyetja:

A i ndalon islami llogaritë bankare me interes, në çdo rast?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Padyshim që janë haram të gjitha këto me Kuran e me Sunet profetik. Pra, unanimisht sipas të gjithë dijetarëve të Islamit janë të ndaluara.

Imam dr. Ahmed Kalaja