Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Unë jam një djalë i ri që punoj në një kompani dhe kam marrë një apartament me qira. Mësova se gruaja që zotëron apartamentin ka marrë një kredi me bazë kamate për ta blerë dhe qiraja është më e lartë se pagesat që ajo bën në bankë. Kështu ajo...
Pyetja: Babai i tyre u la atyre një sipërmarrje biznesi dhe ata ranë dakord t'i ndajnë të ardhurat e saj me rotacion, në mënyrë që çdo vjet prej tyre të marrë të ardhurat e atij viti. A lejohet kjo? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse trashëgimtarët janë ortakë në një sipërmarrje tregtare ose...
Pyetja: A lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garantues për dikë në bank? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garant për dikë, sepse kjo pagesë e kthen kontratën e garancisë në kontratë të bazuar në riba. Arsyeja...
Pyetja: Unë jam studente dhe gjithashtu punoj në Gjermani në një kompani që kryen identifikimin me video. Nëse, për shembull, njerëzit duan të aktivizojnë SIM kartelën e tyre ose të hapin një llogari bankare, ata fillimisht duhet të identifikohen me video duke përdorur kartën e tyre të identitetit. Dhe unë...
Pyetja: Shoqja ime jeton në Itali dhe i duhet patjetër një makinë që të shkojnë në punë bashkë me bashkëshortin, pasi e kanë shumë larg dhe s'kanë alternativë tjetër. Mirëpo thotë që mënyra e vetme për ta blerë makinën është me këste, sepse atje ku është ajo nuk shitet me...
Pyetja: A është e lejushme që të bëj marrëveshje me një depo të materialit, që nëse unë i bëj shitje 1000 euro, rreth 100 euro prej tyre të më takojnë mua? *** Përgjigjja: Kjo lejohet, nuk ka asgjë të keqe. Ti je punëtor dhe je agjent tregtar tek ai shitës dhe për të...
Pyetja: A ka kriter te bankat islame sa duhet me qenë përqindja e fitimit? A ka ndonjë rregull të caktuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Jo nuk ka kriter. Është çështje biznisi. Hallalli është hallall edhe nëse është i shtrenjtë,...
Pyetja: A lejohet shitblerja me kapar? *** Përgjigjja: Fjala më e saktë e dijetarëve është se lejohet shitblerja me kapar, nëse për këtë bien dakort të dyja palët, si shitësi ashtu dhe blerësi. (Pra, në qoftë se blerësi heq dorë nga malli, shitësit i lejohet që të mbaj kaparin).” Shitblerja me kapar është...
Pyetja: A lejohet pastrimi i parave? *** Përgjigjja: Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur atë në një nga...
Pyetja: A lejohet puna në filiale tregtare të ndaluara? *** Përgjigjja: – Nuk lejohet për muslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara fetarisht, vetëm në rast se ai si filial kufizohet në shitjen e ushqimeve të lejuara. – Nëse kompanitë që...

TRENDI I PYETJEVE