Pyetja:

A ka ndonjë dua të posaçme për rastet kur dikush sheh një xhin apo frikësohet?

***

Përgjigjja:

Mund të kërkoj mbrojtje nga Allahu duke thënë “Eudhu bilahi minne shejtani raxhim”. Gjithashtu mund të thërrasësh ezanin në këto raste ngase kjo i largon xhinët me mirësinë e Allahut.

Shejh Asim El Hakim