Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet të thërras ezanin pa abdes? *** Përgjigja: Është e pëlqyeshme për muezinin që kur të thërrasë ezanin të jetë i pastër me abdes, por nuk është e detyrueshme. Në këtë temë përcillet një hadith ku thuhet: “Ezanin duhet ta thërrasë vetëm ai që është me abdes.” Ibn Kudame (Allahu e...
Pyetja: A lejohet vendosja e ezanit të inçizuar në altoparlantet e xhamisë për të paralajmëruar hyrjen e kohës të namazit? *** Përgjigja: Ezani i cili jepet në mënyrë të inçizuar nuk mjafton dhe nuk e luan rolin e ezanit lajmërues të hyrjes së kohës, sipas normës fetare të përcaktuar për këtë rast, sepse...
Pyetja: Si të veprojmë kur ta dëgjojmë ezanin? **** Përgjigja: Është e pëlqyer që, ai që e dëgjon ezanin të thotë njëjtë siç thotë myezini . Argument është hadithi që e përcjell Ebu Seid el Hudriu r.a., ku Pejgamberi ka thënë: "Ku ta dëgjoni ezanin thoni njëjtë siç thotë myezini! . Kjo...

A duhet të përcillet ikameti?

Pyetja: A duhet t'i përsërisim fjalët e meudhinit gjatë ikametit? *** Përgjigja: Për përsëritjen e ikametit nuk ka argument dhe e vërteta është se nuk përcillet. Hadithet për përcjellje janë të dobëta dhe nuk argumentohet me to. Allahu e di më së miri. ---------------------- Shejh Uthejmini,"Kushtet e fesë" (fq 258)
Pyetje: A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes? *** Përgjigje: Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Tirmidhiu ka thënë: Dijetarët janë ndarë në disa mendime në lidhje me thirrjen e ezanit për personin që është pa abdes. Disa dijetarë e kanë urryer këtë, siq janë: imam Shafiu dhe Is’hak ibn Rahuja. Ndërsa...
Pyetje: Nëse dikush hynë në xhami dhe është duke u thirrur ezani, çfarë është më mirë të veprojë? *** Përgjigje: Më mirë është ta përsërisë ezanin dhe pastaj të thotë duanë e njohur (e cila bëhet pas mbarimit të ezanit), pastaj (para se të ulet) të fal dy rekatet e përshëndetjes së xhamisë. Disa...
Pyetje: A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi? *** Përgjigje: Shejh Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë: Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125: “Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin. Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret...
Pyetja: Cili llogaritet ezan në ditën e xhuma, ezani i parë apo i dyti? Dhe a ka namaz në mes ezanit dhe ikametit në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim! Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e...
Pyetja: Nëse shtrohet buka ndërsa muezini thërret ezanin, a ka lehtësim për t'u ushqyer dhe për lënien e namazit me xhemat? *** Përgjigja: Nëse njeriu ka nevojë që të ushqehet dhe vetja e tij është e ‘lidhur’ me bukën, atëherë ka lehtësim dhe ushqehet me aq sa vetja e tij qetësohet...
Pyetje: “Çfarë mendimi keni për atë që në vend të muzikës vendos ezanin si zile në celularin e tij? *** Përgjigje: Kjo është nënçmim për ezanin dhe Kuranin fisnik. Prandaj nuk bën të merren këto për zile. Nuk duhet të merret Kurani për zile. Disa thonë: Kjo është më e mirë se muzika! Themi: A...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon