Pyetja:

A ka ndonjë rast kur lejohet dhënia e ryshfetit?

***

Përgjigjja:

Dhënia e ryshfetit lejohet për të shpëtuar nga dëmi që i shkaktohet personit padrejtësisht ose për të arritur të drejtën e tij që nuk e arrin dot me ndonjë mënyrë  tjetër përveç ryshfetit, me kusht që të sigurohesh se ai ryshfet i dhënë nuk bëhet shkak për të të ndodhur ndonjë dëm më i madh si p.sh.: burgosja ose ndonjë ndëshkim tjetër.

Abdurrazak Afifi, “Fetaua ue rasail”, faqe: 472

Përktheu: Udha e Besimtarëve