Pyetja:

Çfarë gjykimi ka ardhja e grave në xhami së bashku me fëmijët e tyre të vegjël?

***

Përgjigjja:

U bëjmë me dije se nuk duhet të pengohen gratë për të ardhur në xhami me fëmijët e tyre në Ramazan, sepse Suneti na tregon për prezencën e grave në xhaminë e Profetit ﷺ së bashku me fëmijët e tyre, si p.sh., hadithi: “Unë hyj në namaz duke dashur që ta zgjas atë mirëpo dëgjoj të qarën e foshnjës ndaj e shkurtoj duke mos dashur që t’ia vështirësoj nënës së asaj foshnjeje”, po ashtu hadithi ku tregohet se Profeti ﷺ mbante në krah Umameten gjatë namazit farz ndërkohë që u printe njerëzve në xhami.” Kërkohet nga gratë të jenë të kujdesshme që të mos ndotet xhamia nga jashtëqitjet e kalamajve gjatë gjumit që mund t`i kaplojë në xhami apo në ndonjë rrethanë tjetër.

Shejh Muhamed bin Ibrahim Alu Shejhu, “Fetaua el mer`etil muslimeh”, fq. 939