Pyetja:

Nëse dikush më kërkon të mos i tregoj askujt për diçka të caktuar, ndërsa unë nuk i themë se “Premtoj se nuk do të flasë”, a konsiderohet përsëri si premtim? A kam gjynah nëse e përhap atë?

***

Përgjigjja:

Po, ti do të kesh mëkat nëse tregon. Kjo ngase është një amanet që të është besuar ty në momentin kur të është thënë të mos i tregosh askujt.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.