Friday, March 17, 2023
A eshte i lejuar budybuildingu dhe fitnesi ne Islam
Pyetja: A janë bodybuilding dhe fitnesi të lejuar? *** Përgjigjja: Bodybuilding-u dhe fitnesi janë të lejuar. Kjo mund të veprohet si metodë për mbajtjen e trupit në formë, por pa mos u fiksuar me të. Nuk lejohet poashtu që të bëheni bodybuilder profesionist ngase kjo përfshin ekspozimin e avretit (pjesëve të turpshme të...
Pyetja: Nëse dikush më kërkon të mos i tregoj askujt për diçka të caktuar, ndërsa unë nuk i themë se "Premtoj se nuk do të flasë", a konsiderohet përsëri si premtim? A kam gjynah nëse e përhap atë? *** Përgjigjja: Po, ti do të kesh mëkat nëse tregon. Kjo ngase është një amanet...
Pyetja: A lejohet të përdorim tableta të vitaminës C për ta ndryshuar ngjyrën e lëkurës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka asgjë të keqe të ndryshosh ngjyrën e lëkurës nga e errët në të hapur, duke përdorur kremra apo preparate kozmetike dhe të ngjashme, nëse ndryshimi është i përkohshëm. Por...
Pyetja: A bën femrat të përdorin thonjë falco? Të ngjesin thonjët plastikë për zbukurim. *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij ﷺ. Kjo është një çështje diskutabile. Mendimi më i saktë është kjo nuk lejohet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cilat janë pasojat e shqiptimit të fjalëve të mosbesimit (kufrit)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Fjalët që thuhen kundër Allahut, Pejgamberit ﷺ apo islamit, janë shumë mëkate të rënda dhe nuk i takon asnjë muslimani të thotë gjëra të tilla. Këto fjalë përbëhen nga mosbesimi (kufër) në Allahun, qoftë...
Pyetja: A ka problem nëse themi "Bismilah" me zë të lartë apo "Bismilahi Rrahmani Rrahim", pasi të filloj të thirret ezani? *** Përgjigjja: Po, kjo është gabim të veprohet dhe është prej risive (bidateve) në fe. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet përdorimi i ujit pa njehsor dhe pa paguar për të? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse shteti nuk lejon askënd që të përdorë ujë, përveç atyre që kanë matës – siç është rasti në shumicën e vendeve – nuk lejohet të përdoret marifete për ta marrë këtë ujë pa paguar,...
Pyetja: A lejohet që të hapim bunare për prindërit e mi dhe prindërit e burrit me paratë e zekatit? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk lejohet. Sepse ato janë paratë e zekatit e kështu i bie sikur po ia jep zekatin babait tënd. Dhe nuk ke të drejtë të ia japësh babai tënd zekatin. Paratë...
Pyetja: A ju lejohet muslimanëve të punësohen në Bankën Qendrore të Kosovës? *** Përgjigjja: Jo vetëm në Bankën Qendrore por në çfarëdo banke qoftë ajo, muslimanit nuk i lejohet të punojë. Puna në banka është haram, për shkak se është punë e cila ka të bëjë me kamatë (fajde). Pejgamberi ﷺ e ka...
Pyetja: A ju lejohet meshkujve të këndojnë këngë pa instrumente, si psh., këngët labe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Pejgamberin ﷺ Meshkujve ju lejohet të këndojnë këngë me zërin e tyre të lirë, pa instrumente dhe pa përmbajtur teksti ndonjë fjalë të ndytë, thirrje për mëkate...

TRENDI I PYETJEVE