Pyetja:

A kërkon pabesimtari hak ndaj besimtarit në Ditën e Gjykimit?

***

Pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: