***

Përgjigjja:

Nuk ka ndonjë problem të dilni herë pas here me shoqet apo familjaret përderisa ju keni veshur mbulesën islame (xhilbabin) siç duhet, nuk veproni diçka haram si dhe vendi është i sigurt, poashtu nëse keni marrur leje nga babai juaj apo burri juaj (nëse jeni e martuar) për të dalur.

Shejh Asim el Hakim